My Menu

В панела My Menu можете да запаметите елементи от менюто и потребителски функции, чиито настройки променяте често.

Внимание

  • Панелът [My Menu] не се извежда, ако [Display level settings: Menu display/Display level settings: Извеждане на менюто] е с настройка [Guided/Асистирано]. Задайте за [Display level settings: Menu display/Display level settings: Извеждане на менюто] настройка [Standard/Стандартно] ().