Работа с менюто и настройки

 1. (1) INFO бутон
 2. (2) Quick Control/Set button бутон
 3. (3) Екран
 1. (4) MENU бутон
 2. (5) Селектор

Екран на менюто

Изведените на дисплея панели и елементи от менюто ще бъдат различни в зависимост от режима на снимане.

Основна зона

Запис на видео

Творческа зона

 1. (1) Допълнителни панели
 2. (2) Настройки от менюто
 1. (3) Елементи от менюто

Процедура за задаване на настройки

При зададена настройка [Display level settings: Menu display: Guided/Display level settings: Извеждане на менюто: Асистирано]

 1. Изведете основните панели.

  • Ако натиснете бутона MENU, ще се изведат основните панели (1) и описание на избрания панел.
 2. Изберете основен панел.

  • Завъртете селектора Dial, за да превключвате между основните панели.
  • Можете да превключвате между основните панели също и чрез натискане на бутона INFO.
 3. Отворете екрана на менюто.

  • Натиснете Quick Control/Set button, за да изведете екрана на менюто.
  • За да се върнете към екрана на основния панел, натиснете бутона MENU.
 4. Изберете допълнителен панел.

  • Натиснете бутоните Left keyRight key или завъртете селектора Dial, за да изберете допълнителен панел.
 5. Изберете елемент.

  • Използвайте Up keyDown key, за да изберете елемент, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.
 6. Изберете опция.

  • Използвайте бутоните Up keyDown key или Left keyRight key, за да изберете опция. (Някои настройки се избират чрез бутоните Up keyDown key, а други – чрез бутоните Left keyRight key.)
  • Текущата настройка се извежда в синьо.
 7. Задайте опция.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да я зададете.
  • Ако зададете настройка, различна от тази по подразбиране, тя ще бъде оцветена в синьо (само за елементите от менюто в панела [Shooting]).
 8. Затворете екрана за настройване.

  • Натиснете бутона MENU два пъти, за да затворите менюто и да се върнете в режим на готовност за снимане.

Забележка

 • Описанията на функциите от менюто в това ръководство предполагат, че първо сте отворили екрана на менюто.
 • За да отмените операцията, натиснете бутона MENU.

При зададена настройка [Display level settings: Menu display: Standard/Display level settings: Извеждане на менюто: Стандартно]

 1. Отворете екрана на менюто.

  • Натиснете MENU, за да изведете екрана на менюто.
 2. Изберете панела на желаното меню.

  • Натиснете бутона INFO, за да превключвате между основните панели (1).
  • Натиснете бутоните Left keyRight key или завъртете селектора Dial, за да изберете допълнителен панел.
  • След това операциите са същите както при настройка [Display level settings: Menu display: Guided/Display level settings: Извеждане на менюто: Асистирано]. Вижте При зададена настройка [Display level settings: Menu display: Guided/Display level settings: Извеждане на менюто: Асистирано] от стъпка 5.
  • За да затворите настройката, натиснете веднъж бутона MENU.

Оцветени в сиво елементи от менюто

Пример: Когато е зададена настройка [Highlight tone priority/Приоритет на светлите тонове]

Оцветените в сиво елементи от менюто не могат да бъдат задавани. Елементът от менюто е оцветен в сиво, ако настройка на друга функция е с приоритет пред него.

Можете да видите функцията с приоритет, като изберете елемента в сиво от менюто и натиснете бутона Quick Control/Set button.

Ако отмените настройката на функцията с приоритет, оцветеният в сиво елемент от менюто ще може да бъде задаван.

Внимание

 • Възможно е да не виждате функцията с приоритет за някои оцветени в сиво елементи от менюто.

Забележка

 • Можете да върнете функциите от менюто към фабричните им настройки в [Basic settings/Основни настройки] от [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на фотоапарата] ().