Използване на самоснимачка

 1. Изберете [Shooting: Drive mode/Shooting: Метод на снимане].

 2. Изберете опция.

  • 10 sec. self-timer/10-sec. self-timer/remote control: Снимане след 10 s

   Възможно е също снимане с дистанционно управление ().

  • 2 sec. self-timer/2-sec. self-timer/remote control: Снимане след 2 s

   Възможно е също снимане с дистанционно управление ().

  • Self-timer: Continuous: Заснемане на серия от снимки със зададения брой след около 10 s

   Натиснете бутоните Up keyDown key, за да зададете броя на заснетите в серия снимки (2–10). Не е достъпно снимане с дистанционно управление.

  • [10-sec. self-timer/remote control] и [2-sec. self-timer/remote control] се показват на екрана, когато фотоапаратът е сдвоен с безжично дистанционно управление (продава се отделно, ).
 3. Направете снимката.

  • Фокусирайте обекта и натиснете спусъка докрай.
  • Следете работата на фотоапарата, като наблюдавате индикатора на самоснимачката, следите звуковите сигнали или отброяването в секунди, изведено на дисплея.
  • Приблиз. 2 секунди преди освобождаването на затвора мигането на индикатора на самоснимачката се ускорява.

Внимание

 • В режим [Self-timer: Continuous] интервалът между снимките може да се удължи при определени условия на снимане в зависимост от качеството на изображението, използването на светкавица и други фактори.

Забележка

 • [2 sec. self-timer] може да се използва за отложено освобождаване на затвора и избягване на заклащането на фотоапарата, когато е монтиран на статив за снимане на натюрморти или снимане с продължителна експонация.
 • След като снимате с помощта на самоснимачката, трябва да възпроизведете снимката (), за да проверите дали е постигнат правилен фокус и експонация.
 • Когато използвате самоснимачката за заснемане на селфи, фиксирайте фокуса () върху обект, който се намира на приблизително същото разстояние, на което ще застанете.
 • За да отмените самоснимачката, натиснете бутона Quick Control/Set button.
 • Времето за автоматично изключване може да бъде удължено, когато фотоапаратът е настроен за дистанционно управление.