Пръстен за фокусиране/управление

Превключване на функциите на пръстена за фокусиране/управление чрез менюто.

Внимание

 • Функцията е достъпна, когато използвате обективи, които имат комбиниран пръстен за фокусиране/управление, но нямат превключвател за превключване между тези функции.
 1. Изберете [Shooting: Focus/control ring/Shooting: Пръстен за фокусиране/управление].

 2. Изберете функционалността, която желаете да използвате.

  • [Use as focus ring/Използване като пръстен за фокусиране]

   Пръстенът работи като пръстен за фокусиране.

  • [Use as control ring/Използване като пръстен за управление]

   Пръстенът работи като пръстен за управление.