HDMI HDR изход

Можете да преглеждате RAW изображения с широк динамичен диапазон, като свържете фотоапарата към HDR телевизор.

  1. Изберете [Playback: HDMI HDR output/Playback: HDMI HDR изход].

  2. Изберете [On/Вкл].

Забележка

  • Уверете се, че HDR телевизорът е настроен за HDR вход. За информация относно това как да превключвате настройките за вход на телевизора, вижте ръководството за експлоатация на телевизора.
  • В зависимост от използвания телевизор изображенията може да не изглеждат според очакванията ви.
  • Някои ефекти и информация за изображението може да не се показват на HDR телевизора.