Задействане на лъча за подпомагане на AF

Можете да активирате задействане на лъча за подпомагане на AF на фотоапарата.

 1. Изберете [Shooting: AF-assist beam firing/Shooting: Задействане на лъча за подпомагане на AF].

 2. Изберете опция.

  • [ON] Enable/Разрешено

   Разрешава задействане на лъча за подпомагане на AF, когато е необходимо.

  • [OFF] Disable/Забранено

   Забранява задействане на лъча за подпомагане на AF. Задайте тази настройка, ако предпочитате лъчът за подпомагане на AF да не се задейства.