Заснемане на снимки и запис на видео

Тази глава описва функциите за снимане и запис на видео и ви запознава с настройките от менюто в панела за снимане ([Shooting]).