Изглед с увеличаване

 1. Увеличете изображението.

  • В режим на възпроизвеждане натиснете бутона Magnify/Reduce.
  • Активира се изгледът с увеличаване. Позицията на увеличената зона (1) се извежда в долния десен ъгъл на дисплея.
  • Всяко натискане на бутона Magnify/Reduce увеличава показаното изображение.
  • Всяко натискане на бутона Index намалява показаното изображение. За групово възпроизвеждане () натиснете отново бутона Index след крайното намаляване.
 2. Местете увеличената зона.

  • Натиснете Up keyDown keyLeft keyRight key, за да местите увеличената зона.
  • Натиснете бутона Playback или MENU, за да отмените изгледа с увеличаване.