Режим за специална сцена

Фотоапаратът автоматично ще избере подходящите настройки, когато изберете режим на снимане в съответствие с обекта или сцената.

* Scene означава "Специална сцена".

  1. Поставете програматора в позиция .

  2. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

  3. Избор на режим на снимане.

    • Използвайте селектора Dial или бутоните Up keyDown key, за да изберете режим на снимане, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.

Забележка

  • Можете да зададете режим на снимане също и в [: Shooting mode/: Режим на снимане].
  • Ако [Display level settings: Mode guide/Display level settings: Съветник за режимите] е с настройка [Disable/Забранено], след стъпка 1 натиснете бутона Quick Control/Set button, за да отворите екрана „Бърз контрол“, използвайте селектора Dial или бутоните Left keyRight key, за да изберете режим на снимане, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.

Достъпни режими на снимане в режим SCN

Режим на снимане
Portrait/Портрет Food/Храна
Landscape/Пейзаж Night Portrait/Нощен портрет
Sports/Спортна сцена Handheld Night Scene/Нощна сцена без статив
Panning/Панорамиране HDR Backlight Control/HDR контрол на контражур
Close-up/Близък план Silent Mode/Безшумен режим