Функции за редуциране на шума

Редуциране на шума в изображението при продължителна експонация

Шумът, възникващ при продължителни експонации със скорост на затвора 1 секунда или по-ниска, може да бъде редуциран.

 1. Изберете [Shooting: Long exp. noise reduction/Shooting: Редуциране на шума в изобр. при продълж. експонация].

 2. Задайте опция за редуциране на шума.

  • [AUTO] Auto/Авто

   При експонации с продължителност 1 s или повече фотоапаратът разпознава автоматично шума в изображението, типичен за продължителна експонация, и прилага алгоритъм за неговото отстраняване. Тази настройка е достатъчно ефективна в повечето случаи.

  • [ON] Enable/Разрешено

   Прилага се редуциране на шума в изображението за всички експонации от 1 s или повече. Настройката [Enable/Разрешено] може да успее да редуцира шума, който не може да бъде разпознат с настройката [Auto/Авто].

Внимание

 • При настройка [Auto/Авто] или [Enable/Разрешено], времето, необходимо за редуциране на шума след заснемане на снимката, може да бъде съизмеримо с времето за експониране.
 • Заснетите изображения може да изглеждат по-зърнисти с настройка [Enable/Разрешено], отколкото с настройка [Disable/Забранено] или [Auto/Авто].
 • След като сте заснели с продължителна експонация при зададена настройка [Enable/Разрешено], екранът за снимане не се извежда по време на процеса на редуциране на шума (обозначено чрез индикация [BUSY]) и не можете да снимате отново, докато обработката не приключи.

Редуциране на шума в изображението при висока ISO чувствителност

Можете да намалите генерирания шум. Тази функция е особено полезна при снимане с висока ISO светлочувствителност. Ако снимате при ниска ISO светлочувствителност шумът в тъмните зони на изображението може да се редуцира в по-голяма степен.

 1. Изберете [Shooting: High ISO speed NR/Shooting: Редуциране на шума при високо ISO].

 2. Задайте нивото.

 • [] Multi Shot Noise Reduction/Редуциране на шума чрез множество експонации

  Тази функция извършва редуциране на шума с по-високо качество на изображението, отколкото настройката [High/Високо]. За всяка снимка се заснема серия от четири експонации, които се подравняват и обединяват автоматично в едно JPEG изображение.

  Имайте предвид, че настройката [Multi Shot Noise Reduction/Редуциране на шума чрез множество експонации] не е достъпна с качество на изображението RAW или RAW+JPEG.

Внимание

 • Предпазни мерки, когато е зададена настройка [Multi Shot Noise Reduction/Редуциране на шума чрез множество експонации]

 • Ако експонациите са значително разместени поради заклащане на фотоапарата, ефектът от редуцирането на шума в изображението може да се намали.
 • Стремете се да държите фотоапарата стабилно при снимане без статив. Препоръчително е използването на статив.
 • Ако снимате движещ се обект, обектът ще остави следи от движението си в снимката.
 • Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.) или едноцветни изображения с еднообразна тоналност.
 • Промяната на яркостта на обекта при заснемането на четирите последователни изображения може да доведе до неравномерна експонация.
 • След заснемането съхраняването на изображението в картата може да отнеме известно време, тъй като се извършва обработка за редуциране на шума и обединяване на изображенията. По време на обработката на изображението на екрана за снимане се извежда [BUSY]. Снимането не е възможно, докато обработката не приключи.
 • Настройката [Multi Shot Noise Reduction/Редуциране на шума чрез множество експонации] не може да се използва, когато са зададени следните функции: неограничена експонация, AEB или WB клин, снимане във формат RAW или RAW+JPEG, редуциране на шума в изображението при продължителна експонация или „Творчески филтри“.
 • Снимане със светкавица не е възможно. Обърнете внимание, че лъчът за подпомагане на AF може да се задейства в зависимост от настройката [Shooting: AF-assist beam firing/Shooting: Задействане на лъча за подпомагане на AF].
 • Функцията [Multi Shot Noise Reduction/Редуциране на шума чрез множество експонации] не е достъпна (не се извежда) при запис на видео.
 • Автоматично превключва към [Standard/Стандартно], ако поставите превключвателя на захранването в позиция Power off, смените батерията или картата, превключите към режим на снимане от "Основна зона", неограничена експонация или запис на видео.