Творчески филтри

Можете да приложите следните филтри към изображение и да го запаметите като ново изображение: Grainy B/W/Зърнисто черно-бяло изображение, Soft focus/Мек фокус, Fish-eye effect/Ефект „Рибешко око“, Art bold effect/Ефект „Арт супернаситени цветове“, Water painting effect/Ефект „Акварелна рисунка“, Toy camera effect/Ефект „Фотоапарат играчка“ и Miniature effect/Ефект „Миниатюра“.

 1. Изберете [Playback: Creative filters/Playback: Творчески филтри].

 2. Изберете изображение.

  • Използвайте Left keyRight key, за да изберете изображение, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • За да изберете изображението от екрана за групово възпроизвеждане, натиснете бутона Index.
 3. Изберете филтърен ефект ().

 4. Настройте ефекта на филтъра.

  • Настройте ефекта на филтъра и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • За [Miniature effect/Ефект „Миниатюра“] завъртете селектора Dial или използвайте бутоните Up keyDown key, за да преместите бялата рамка, ограждаща зоната от изображението, която желаете да не бъде разфокусирана, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.
 5. Запаметете.

  • Изберете [OK].
  • Проверете папката за съхранение и номера на файла на изображението и след това изберете [OK].
  • За да приложите филтър към други изображения, повторете стъпки от 2 до 5.

Забележка

 • За изображения, заснети в режим RAW+JPEG, филтри се прилагат към RAW изображението и резултатът се запаметява като JPEG.
 • За RAW изображения, заснети със зададено съотношение на изображението, филтрите се прилагат и полученото изображение се съхранява с това съотношение.
 • Към изображения, обработени чрез филтъра „Рибешко око“, не се добавят данни за ретуширане на следи от прах ().

Характеристики на творческите филтри

 • Grainy B/W/ Зърнисто черно-бяло изображение

  Прави изображението зърнисто и черно-бяло. Чрез регулиране на контраста можете да променяте черно-белия ефект.

 • Soft focus/ Мек фокус

  Придава на изображението мек изглед. Чрез настройване на разфокусирането можете променяте степента на омекотяване.

 • Fish-eye effect/ Ефект „Рибешко око“

  Прилага ефекта на fish-eye обектив. Изображението ще бъде цилиндрично изкривено.

  В зависимост от зададеното ниво на ефекта на филтъра, изрязаната по периферията зона от изображението ще бъде различна. Наред с това, тъй като този филтър ще приложи увеличение в центъра на изображението, действителната резолюция в центъра може да се намали в зависимост от броя на пикселите на изображението. Затова задавайте ефекта на стъпка 4, като проверявате резултата от ефекта.

 • Art bold effect/ Ефект „Арт супернаситени цветове“

  Снимката изглежда като картина с маслени бои, а обектът изглежда триизмерен. Чрез задаване на настройки на ефекта можете да регулирате контраста и наситеността на цветовете. Обърнете внимание, че небето, бели стени или подобни обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да изглеждат изкривени или със значителен шум.

 • Water painting effect/ Ефект „Акварелна рисунка“

  Снимката изглежда като акварелна рисунка с меки цветове. Чрез задаване на настройки на ефекта можете да контролирате наситеността на цветовете. Обърнете внимание, че нощните или тъмните сцени може да не се заснемат с плавна градация и може да изглеждат изкривени или със значителен шум.

 • Toy camera effect/ Ефект „Фотоапарат играчка“

  Променя цветовете така, че да наподобяват снимка от фотоапарат играчка, и прави ъглите на изображението по-тъмни. Чрез настройване на цветовата тоналност можете да променяте характера ма снимката.

 • Miniature effect/ Ефект „Миниатюра“

  Създава ефект на диорама. Можете да променяте зоната, в която изображението да не се разфокусира. За да промените ориентацията (вертикална/хоризонтална) на зоната с висока рязкост (бялата рамка), натиснете Left keyRight key на стъпка 4.