Wi-Fi/Bluetooth връзка

  1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

  2. Изберете устройство/услуга за свързване на фотоапарата.

Connect to smartphone/ Свързване към смартфон ()

Управлявайте фотоапарата дистанционно и преглеждайте изображения от фотоапарата чрез Wi-Fi връзка с помощта на специализираното приложение Camera Connect, инсталирано в смартфон или таблет (общо наричани "смартфони" в това ръководство).

След сдвояването на фотоапарата със смартфон, поддържащ Bluetooth технология с ниско потребление на енергия (наричана по-долу „Bluetooth“), можете да използвате само смартфона за свързване чрез Wi-Fi.

Remote control (EOS Utility)/ Дистанционно управление (EOS Utility) ()

Свържете фотоапарата към компютър чрез Wi-Fi и управлявайте отдалечено фотоапарата с помощта на EOS Utility (софтуер за EOS) Изображенията във фотоапарата могат също да се изпращат към компютър автоматично.

Print from Wi-Fi printer/ Печат чрез Wi-Fi принтер ()

Свържете фотоапарата към принтер чрез Wi-Fi, за да отпечатвате изображения.

Upload to Web service/ Прехвърляне към уебуслуга ()

Изпращайте изображения директно от фотоапарата към облачната услуга image.canon за клиенти на Canon, след като се регистрирате за използване на услугата (безплатно). Оригиналните файлове на изображенията, изпратени в image.canon, се запазват за 30 дни без ограничения за обем на данните и могат да бъдат изтеглени на компютри или прехвърлени в други уебуслуги.

Connect to Wireless Remote/ Свързване към безжично дистанционно управление ()

Тази фотоапарат може да бъде свързан и към безжично дистанционно управление BR-E1 (продава се отделно) чрез Bluetooth за снимане с дистанционно управление.