Режим за измерване на осветеността

Достъпни са четири метода (режима) за измерване на яркостта на обекта. Обикновено се препоръчва режимът за оценъчно мерене на осветеността. Оценъчно мерене се задава автоматично в режимите от „Основна зона“ на програматора(с изключение на режим Creative filters: Fish-eye effect, който използва осреднено мерене с приоритет на центъра).

 1. Изберете [Shooting: Metering mode/Shooting: Режим на измерване].

 2. Изберете опция.

 • : Evaluative metering/: Оценъчно мерене

  Универсален режим, подходящ дори за обекти, осветени в контражур. Фотоапаратът автоматично задава експонацията така, че да съответства на характеристиките на сцената.

 • : Partial metering/: Частично мерене

  Този режим е полезен, когато заснеманият обект е ограден от много по-ярка светлина поради осветяване в контражур и др. За измерване се използва централна зона с покритие от около 5,8% от площта на екрана. Зоната за частично мерене е показана на екрана.

 • : Spot metering/: Точково мерене

  Този метод е полезен за измерване на осветеността на определена част от обекта. За измерване се използва централна зона с покритие от около 2,9% от площта на екрана. Зоната за точково мерене е показана на екрана.

 • : Center-weighted average/: Осреднено с приоритет на центъра

  Меренето в цялата площ на екрана се осреднява, като се дава по-голям приоритет на зоната в центъра.

Внимание

 • В режим (оценъчно мерене) задържането на спусъка натиснат наполовина, когато снимате с настройка [One-Shot AF/AF при единичен кадър], фиксира експонацията (AE фиксиране). При (частично мерене), (точково мерене) или (осреднено мерене с приоритет на центъра), настройката на експонацията се определя в момента на заснемането на снимката (без да се фиксира експонацията при натискане на спусъка наполовина).