Снимане с дистанционно управление

Поддържа се снимане с дистанционно управление BR-E1 или дистанционен спусък RS-60E3 (комуникация съответно чрез Bluetooth и кабел, продава се отделно).

Безжично дистанционно управление BR-E1

Можете да управлявате фотоапарата от разстояние приблиз. до 5 m. След сдвояване на фотоапарата с BR-E1 (), задайте метод на снимане [10-sec. self-timer/remote control] ().

За инструкции за работа вижте ръководството за използване на BR-E1.

Забележка

  • Времето за автоматично изключване може да бъде удължено, когато фотоапаратът е настроен за дистанционно управление.
  • BR-E1 може да се използва също и за запис на видео ().

Дистанционен спусък RS-60E3

След като бъде свързан към фотоапарата, дистанционният спусък ви позволява да снимате дистанционно чрез кабелна връзка.

За инструкции за работа вижте ръководството за използване на RS-60E3.

  1. Отворете капака на портовете.

  2. Свържете конектора към порта за дистанционно управление.