Непрекъснат AF

Тази функция поддържа обектите постоянно на фокус. Фотоапаратът е готов за фокусиране веднага след натискането на спусъка наполовина.

  1. Изберете [Shooting: Continuous AF/Shooting: Непрекъснат AF].

  2. Изберете [Enable/Разрешено].

Внимание

  • Възможният брой снимки е по-малък, когато е зададена настройка [Enable/Разрешено], тъй като обективът се задвижва непрекъснато и се консумира енергия от батерията.