Извеждана информация

Екран за бърз контрол

В режимите от „Творческа зона“ (без екрана с функциите за снимане)

 1. (1) AF метод
 2. (2) AF функция
 3. (3) Метод на снимане
 4. (4) Режим за измерване на осветеността
 5. (5) Качество на изображението
 6. (6) Резолюция на видеозаписа
 1. (7) Баланс на бялото
 2. (8) Стил на снимката
 3. (9) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 4. (10) Творчески филтри
 5. (11) Съотношение на изображението на снимки

Екран с функциите за снимане в режимите от „Творческа зона“

 1. (1) Скорост на затвора
 2. (2) Режим на снимане*
 3. (3) Компенсация на експонацията/AEB
 4. (4) Баланс на бялото
 5. (5) Стил на снимката
 6. (6) Корекция на баланса на бялото
 7. (7) AF метод
 8. (8) AF функция
 9. (9) Метод на снимане
 1. (10) Отвор на диафрагмата
 2. (11) ISO светлочувствителност
 3. (12) Компенсация на експонацията на светкавицата
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 5. (14) Режим за измерване на осветеността
 6. (15) Клин на баланса на бялото
 7. (16) Качество на изображението
 8. (17) Самоснимачка

Тези функции не могат да бъдат задавани чрез екрана "Бърз контрол".

При запис на видео

 1. (1) Режим на снимане
 2. (2) AF метод
 3. (3) Самоснимачка за видео
 4. (4) Резолюция на видеозаписа
 5. (5) Цифрово увеличаване
 1. (6) Цифров IS за видео
 2. (7) Баланс на бялото
 3. (8) Стил на снимката
 4. (9) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 5. (10) Видео с ефект "Миниатюра"

Екран при заснемане на снимки

При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

 • Действителните показания зависят от активните функции.
 1. (1) Ниво на батерията
 2. (2) Налично време за запис на видео
 3. (3) Максимален брой снимки в серия
 4. (4) Възможен брой снимки/Оставащи секунди до задействане на самоснимачката
 5. (5)Режим на снимане/Символ за сцена
 6. (6) Координатна мрежа
 7. (7) AF метод
 8. (8) AF функция
 9. (9) Метод на снимане
 10. (10) Режим за измерване на осветеността
 11. (11) Качество на изображението
 12. (12) Резолюция на видеозаписа
 13. (13) Wi-Fi функция
 14. (14)Предупреждение за използване на светкавица (мига)/Светкавица в готовност (вкл)/FE фиксиране/Синхр. с висока скорост на затвора
 15. (15) AE фиксиране
 16. (16) Скорост на затвора
 17. (17) Отвор на диафрагмата
 1. (18) AEB (Автоматичен клин на експонацията)
 2. (19) AF точка (1-точков AF)
 3. (20) Предупреждение: Препоръчително е да деактивирате функцията „Цифров IS за видео“
 4. (21) Хистограма (Яркост/RGB)
 5. (22) Баланс на бялото/Корекция на баланса на бялото
 6. (23) Стил на снимката
 7. (24) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 8. (25) Творчески филтри
 9. (26) Съотношение на изображението на снимки
 10. (27) Симулация на експонацията
 11. (28) Сила на Wi-Fi сигнала
 12. (29) ISO светлочувствителност
 13. (30) Приоритет на светлите тонове
 14. (31) Bluetooth функция
 15. (32) Компенсация на експонацията
 16. (33) Индикатор за ниво на експонацията
 17. (34) Самолетен режим

Забележка

 • Можете да задавате информацията, която да се извежда чрез натискане на бутона INFO ().
 • След задаване на настройки други символи може да се изведат за кратко на екрана.

Екран за запис на видео

При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

 • Действителните показания зависят от активните функции.
 1. (1) Индикатор за изкл. запис на звук
 2. (2) Информация за ориентацията на видеото
 3. (3) Ниво на батерията
 4. (4) Налично време за запис на видео/Изтекло време за запис на видео
 5. (5) Режим за запис на видео
 6. (6) Координатна мрежа
 7. (7) AF метод
 8. (8) Самоснимачка за видео
 9. (9) Резолюция на видеозаписа
 10. (10) Цифрово увеличаване
 11. (11) Цифров IS за видео
 12. (12) Следящ AF за видео
 13. (13) AE фиксиране
 14. (14) Скорост на затвора
 15. (15) Индикатор за ниво на записвания звук (ръчно/аудио вход)
 16. (16) Отвор на диафрагмата
 1. (17) Компенсация на експонацията
 2. (18) Предупреждение за висока температура
 3. (19) AF точка (1-точков AF)
 4. (20) Хистограма
 5. (21) Баланс на бялото/Корекция на баланса на бялото
 6. (22) Стил на снимката
 7. (23) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 8. (24) Видео с ефект "Миниатюра"
 9. (25) Сила на Wi-Fi сигнала
 10. (26) Bluetooth функция
 11. (27) ISO светлочувствителност
 12. (28) Приоритет на светлите тонове
 13. (29) Wi-Fi функция
 14. (30) Самолетен режим

Внимание

 • Можете да задавате информацията, която да се извежда чрез натискане на бутона INFO ().
 • Не можете да извеждате на екрана координатна мрежа и хистограма по време на запис на видео (ако са изведени, записът на видео ще ги скрие от екрана).
 • Когато записът на видео стартира, индикацията за оставащо време за запис на видео ще се замени от индикацията за изтекло време.

Забележка

 • След задаване на настройки други символи може да се изведат за кратко на екрана.

Символи на сцената

В режим на снимане Scene Intelligent Auto фотоапаратът разпознава типа сцена и задава всички настройки в съответствие със сцената. Разпознатият тип сцена се извежда в горния ляв ъгъл на екрана.

Обект

Фон

Хора Обекти, различни от хора Цвят на фона
В движение Сцена сред природа-
та/на открито
В движение Отблизо
Ярък Portrait (Bright) Portrait With Motion (Bright) Nature/Outdoor Scene (Bright) Non-Portrait With Motion (Bright) Close Non-Portrait (Bright) Сив
Контражур Portrait (Bright/Backlit) Portrait With Motion (Bright/Backlit) Nature/Outdoor Scene (Bright/Backlit) Non-Portrait With Motion (Bright/Backlit) Close Non-Portrait (Bright/Backlit)
Със синьо небе Portrait (Blue Sky Included) Portrait With Motion (Blue Sky Included) Nature/Outdoor Scene (Blue Sky Included) Non-Portrait With Motion (Blue Sky Included) Close Non-Portrait (Blue Sky Included) Светлосин
Контражур Portrait (Blue Sky Included/Backlit) Portrait With Motion (Blue Sky Included/Backlit) Nature/Outdoor Scene (Blue Sky Included/Backlit) Non-Portrait With Motion (Blue Sky Included/Backlit) Close Non-Portrait (Blue Sky Included/Backlit)
Залез *1 Non-Portrait (Sunset) *1 Оранжев
Насочена светлина Portrait (Spotlight) Non-Portrait (Spotlight) Close Non-Portrait (Spotlight) Тъмносин
Тъмен Portrait (Dark) Non-Portrait (Dark) Close Non-Portrait (Dark)
Със статив Portrait (Dark/Tripod Used) *1 Nature/Outdoor Scene (Dark/Tripod Used) *1
 • 1: Показват се символи за сцени, избрани измежду тези, които могат да бъдат разпознати.

Внимание

 • За някои сцени, условия на снимане, използван обектив и други фактори символът, който се извежда, може да не съответства на действителната сцена.

Екран при възпроизвеждане

Базова информация за снимки

 1. (1) Wi-Fi функция
 2. (2) Сила на Wi-Fi сигнала
 3. (3) Ниво на батерията
 4. (4) Номер на текущо изображение/Общ брой изображения/Брой намерени изображения
 5. (5) Самолетен режим
 6. (6) Скорост на затвора
 7. (7) Отвор на диафрагмата
 1. (8) Ниво на компенсация на експонацията
 2. (9) Bluetooth функция
 3. (10) Категория
 4. (11) Защита на изображението
 5. (12) Папка №-Файл №
 6. (13) Качество на изображението/Редактирано изображение/Изрязване
 7. (14) ISO светлочувствителност
 8. (15) Приоритет на светлите тонове

Внимание

 • Можете да задавате информацията, която да се извежда чрез натискане на бутона INFO ().
 • Ако изображението е заснето с друг фотоапарат, възможно е част от информацията за заснемането да не бъде показана.
 • Може да не е възможно да възпроизвеждате изображения, заснети с този фотоапарат, чрез други фотоапарати.

Подробна информация за снимки

 1. (1) Скорост на затвора
 2. (2) Режим на снимане
 3. (3) Отвор на диафрагмата
 4. (4) Баланс на бялото
 5. (5)Ниво на корекция на баланса на бялото
 6. (6) Ниво на компенсация на експонацията
 7. (7) Дата и час на заснемане
 8. (8) Хистограма (Яркост/RGB)
 9. (9) ISO светлочувствителност
 1. (10) Приоритет на светлите тонове
 2. (11) Режим за измерване на осветеността
 3. (12) Снимане със светкавица/Компенсация на експонацията на светкавицата
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 5. (14) Настройки за стил на снимката
 6. (15) Качество на изображението/Редактирано изображение/Изрязване
 7. (16) Размер на файла
 • Когато снимате в режим RAW+JPEG, размерът на файла на RAW изображението ще бъде изведен на дисплея.
 • Линии, обозначаващи заснетата зона, се извеждат за изображения, заснети с настройка за съотношение () и настройка RAW или RAW+JPEG за качество на изображението.
 • При снимане със светкавица без компенсация на експонацията на светкавицата се извежда [Flash photography without flash exposure compensation].
 • [Images created and saved after performing processing] обозначава изображения, заснети с творчески филтър, или такива, съхранени след промяна на размера, изрязване или запаметяване на кадър от видеозапис.

Подробна информация за видео

 1. (1) Възпроизвеждане на видео
 2. (2) Режим за запис на видео/Видео от последователни кадри
 3. (3) Информация за ориентацията на видеото
 4. (4) Размер на изображението
 5. (5) Кадрова честота
 1. (6) Цифров IS за видео
 2. (7)Време за запис
 3. (8) Формат на запис на видео
 4. (9) Метод за компресиране на видео
 • За повече прегледност са пропуснати обясненията за елементи, които са включени и в екрана с базова/подробна информация за снимки и които не са показани тук.

Забележка

 • По време на възпроизвеждане на видео се извежда “*, *” за параметрите [Fineness/Финост] и [Threshold/Праг] на [Sharpness/Рязкост] в [Picture Style/Стил на снимката].