Задаване на условия за търсене на изображения

Можете да възпроизвеждате изображения, филтрирани чрез зададени условия за търсене. След като зададете условията за търсене на изображения, можете да възпроизвеждате и да разглеждате само намерените изображения.

Можете също да защитавате, категоризирате, възпроизвеждате в автоматична последователност, изтривате и изпълнявате други операции с филтрираните изображения.

 1. Изберете [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения].

 2. Задайте условията за търсене.

  • Използвайте Up key Down key, за да изберете опция.
  • Използвайте Left keyRight key, за да зададете настройката.
  • Отляво на опцията се добавя символ за маркировка [Check] (1). (Зададен като условие за търсене.)
  • Ако изберете опцията и натиснете бутона INFO, символът за маркировка [Check] ще бъде премахнат (което ще отмени условието за търсене).
  Опция Описание
  Rating/ Категория Показва изображения, съответстващи на избраното условие (категория).
  Date/ Дата Показва изображения, които съответстват на избраната дата на заснемане.
  Folder/ Папка Показва изображенията в конкретна папка.
  Protect/ Защита Показва изображения, съответстващи на избраното условие (защита).
  Type of file (1)/ Тип файл (1) Показва изображения с избрания файлов формат.
  Type of file (2)/ Тип файл (2) Показва видеопрегледи.
 3. Приложете условията за търсене.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set button и прочетете изведеното съобщение.
  • Изберете [OK].

   Условието за търсене е приложено.

 4. Покажете филтрираните изображения.

  • Натиснете бутона Playback.

   Ще се възпроизвеждат само изображенията, които отговарят на зададените условия (филтри).

   Когато изображенията са филтрирани за възпроизвеждане, екранът е ограден с жълта рамка (2).

Отмяна на условията за търсене

Отворете екрана на стъпка 2 и след това натиснете бутона AF point selection, за да нулирате всички условия за търсене.

Внимание

 • Когато няма изображения, отговарящи на условията за търсене, натискането на бутона Quick Control/Set button на стъпка 3 няма ефект.

Забележка

 • Условията за търсене може да бъдат отменени, ако промените позицията на превключвателя на захранването, извадите картата памет или редактирате изображения.
 • Времето за автоматично изключване може да бъде удължено, когато е изведен екранът [Playback: Set image search conditions/Playback: Задаване на условия за търсене на изображения].