Цифрово увеличаване

При резолюция на записа [Full HD29.97fps]/[Full HD23.98fps] (NTSC) или [Full HD25.00fps] (PAL) можете да записвате с приблиз. 3–10× цифрово увеличение.

 1. Изберете [Shooting: Digital zoom/Shooting: Цифрово увеличаване].

 2. Изберете опция.

  • Изберете увеличението и натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • Натиснете бутона MENU, за да затворите менюто.
 3. Използвайте цифровото увеличаване.

  • Натиснете бутона AF point selection.
  • Извежда се скалата за цифрово увеличаване.
  • Натиснете Up key за увеличаване или Down key за намаляване.
  • Натискането на спусъка наполовина фокусира чрез [1-point AF/1-точков AF] (фиксирана в центъра).
  • За да отмените цифровото увеличаване, задайте настройка [Disable/Забранено] на стъпка 2.

Внимание

 • Препоръчително е да използвате статив, за да предотвратите заклащането на фотоапарата.
 • Запис на видео от последователни кадри, видео с ефект „Миниатюра“ и функцията „Цифров IS за видео“ не са достъпни.
 • Максималната ISO светлочувствителност ще бъде ISO 6400.
 • Също така не е възможен изглед с увеличаване.
 • Тъй като функцията за цифрово увеличаване при запис на видео обработва изображението по цифров път, изображението ще изглежда по-зърнисто при по-голямо увеличение. Също така може да се забелязва шум, светли петна и др. в изображението.
 • Символът за сцена няма да се изведе на дисплея.
 • Вижте също Условия на снимане, които затрудняват фокусирането.