Ръководства на потребителя

 • Ръководство с инструкции (приложено към фотоапарата)

  Предоставя основни инструкции за употреба на фотоапарата.

 • Пълно ръководство на потребителя

  Пълните инструкции за употреба са предоставени в това ръководство.

  За най-новото пълно ръководство на потребителя вижте посочения по-долу уебсайт.

  https://cam.start.canon/C015/

 • Ръководство за използване на обективите/софтуера

  Изтеглете от посочения по-долу уебсайт и вижте допълнителната информация.

  https://cam.start.canon/

Забележка

 • Изтеглете [Set-up: Manual/software URL/Set-up: Ръководство/софтуер URL], за да покажете QR кода на екрана на фотоапарата.