Екран с информация

Можете да проверите грешката и MAC адреса на фотоапарата.

  1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

  2. Натиснете бутона INFO.

    • Извежда се екранът [View info/Преглед на информация].

    • Ако е възникнала грешка, натиснете бутона Quick Control/Set button, за да разгледате подробности за грешката.