Съотношение на изображението за снимки

Можете да променяте съотношението на изображението.

 1. Изберете [Shooting: Still img aspect ratio/Shooting: Съотношение на изображението за снимки].

 2. Задайте съотношението.

  • Изберете съотношение и натиснете бутона Quick Control/Set button.
 • JPEG изображения

  Изображенията се запаметяват със зададеното съотношение.

 • RAW изображения

  Изображенията винаги се запаметяват със съотношение [3:2]. Информацията за избраното съотношение на изображението се добавя към RAW файла, което позволява на Digital Photo Professional (софтуер за EOS) да генерира изображение със съотношението, което е зададено в момента на снимането, когато обработвате RAW изображения с този софтуер.

Съотношение
4:3 16:9 1:1

Забележка

 • RAW изображения, заснети в със съотношение [4:3], [16:9] или [1:1], се възпроизвеждат на екрана с линии, указващи съответното съотношение, но тези линии не се записват в изображението.