Промяна на размера

Можете да промените размера на JPEG изображение, за да намалите броя пиксели, и да го запаметите като ново изображение. Промяна на размера на изображението е достъпна само за JPEG Large/Medium/Small 1 изображения. Не можете да променяте размера на JPEG Small 2 и RAW изображения.

 1. Изберете [Playback: Resize/Playback: Промяна на размера].

 2. Изберете изображение.

  • Използвайте бутоните Left keyRight key, за да изберете изображение за промяна на размера.
 3. Изберете желания размер на изображението.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да изведете настройките за размер на изображението.
  • Изберете желания размер на изображението (1).
 4. Запаметете.

  • Изберете [OK], за да запаметите изображението с променен размер.
  • Проверете папката за съхранение и номера на файла на изображението и след това изберете [OK].
  • За да промените размера на друго изображение, повторете стъпки от 2 до 4.