Бърз контрол

Можете директно за избирате и задавате настройките, изведени на дисплея.

По време на снимане

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button (Timer 10 sec.).

 2. Изберете елемент.

  • Натиснете бутоните Up keyDown key, за да изберете.
  • Когато се появи екранът по-горе, изберете чрез бутоните Up keyDown keyLeft keyRight key.
 3. Изберете опция.

  • Завъртете селектора Dial или натиснете Left keyRight key, за да промените настройката. Някои от настройките се задават чрез последващо натискане на бутон.
  • Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да се върнете към първоначалния екран.

По време на възпроизвеждане

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете елемент.

  • Натиснете бутоните Up keyDown key, за да изберете.
 3. Изберете опция.

  • Завъртете селектора Dial или натиснете Left keyRight key, за да промените настройката. Някои от настройките се задават чрез последващо натискане на бутон.
  • За да конфигурирате елементи, за които символът [SET] се появява в долната част на екрана, натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • За да отмените операцията, натиснете бутона MENU.
  • Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да се върнете към първоначалния екран.

Внимание

 • За ротация на изображението задайте за [Set-up: Auto rotate/Set-up: Автоматична ротация] настройка [OnStillsComputer/ВклStillsComputer] (). Когато за [Set-up: Auto rotate/Set-up: Автоматична ротация] е зададена настройка [OnComputer/ВклComputer] или [Off/Изкл], към изображенията ще бъде добавена избраната настройка [Rotate stills/Ротиране на снимки], но без да се ротират на екрана на фотоапарата.

Забележка

 • За изображения от други фотоапарати наличните настройки може да са ограничени.