Изпращане на изображения към уебуслуга

Този раздел обяснява как да изпращате изображения в image.canon.

Регистриране на image.canon

Свържете фотоапарата към image.canon, за да изпращате изображения директно от фотоапарата.

 • Необходим е компютър или смартфон с браузър и интернет връзка.
 • Ще трябва да въведете имейл адрес, използван във вашия компютър или смартфон.
 • За инструкции относно използването на облачните услуги image.canon и подробности за държавите и регионите, в които услугите са достъпни, посетете сайта на image.canon (https://image.canon/).
 • Може да се наложи заплащането на такси за доставка на интернет и точка за достъп.

Стъпки чрез фотоапарата (1)

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете [Web service Upload to Web service/Web service Прехвърляне към уебуслуга].

 3. Изберете [I Agree/Съгласен съм].

 4. Установете Wi-Fi връзка.

 5. Въведете своя имейл адрес.

  • Въведете имейл адреса си и след това изберете [OK].
 6. Въведете четирицифрено число.

  • Въведете четирицифрено число по ваш избор и след това изберете [OK].
 7. Изберете [OK].

  • Иконата [Web service] се променя на [Update Web service].

Стъпки чрез компютъра или смартфона

 1. Настройте уеб връзката на фотоапарата.

  • Отворете страницата в показаното съобщение.
  • Следвайте инструкциите, за да завършите настройките на уеб връзката на фотоапарата.

Стъпки чрез фотоапарата (2)

 1. Добавете “image.canon” като дестинация.

  • Изберете [Update Web service].

   Услугата image.canon ще бъде добавена.

Изпращане на изображения

Изображенията могат да бъдат изпращани към image.canon. Оригиналните файлове на изображенията, изпратени в image.canon, се запазват за 30 дни без ограничения за обем на данните и могат да бъдат изтеглени на компютри или прехвърлени в други уебуслуги.

Свързване към image.canon чрез Wi-Fi

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете image.canon.

  • Ако е показана хронологията на връзките (), натиснете бутоните Left keyRight key, за да превключите екраните.

Изпращане на единични изображения

 1. Изберете изображение за изпращане.

  • Използвайте селектора Dial или бутоните Left keyRight key, за да изберете изображение за изпращане, и натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • За да изберете изображението от екрана за групово възпроизвеждане, натиснете бутона Index.
 2. Изберете [Send img shown/Изпращане на показано изображение].

  • В [Size to send/Размер за изпращане] можете да изберете размера на изображението за изпращане.
  • В екрана след изпращане на изображенията изберете [OK], за да прекратите Wi-Fi връзката.

Изпращане на множество избрани изображения

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете [Send selected/Изпращане на избрани изображения].

 3. Изберете изображения за изпращане.

  • Използвайте селектора Dial или бутоните Left keyRight key, за да изберете изображение за изпращане, и натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • Можете да натиснете бутона Index, за да изберете изображението от екрана с три изображения. За да се върнете към възпроизвеждане на единични снимки, натиснете бутона Magnify.
 4. Задайте [Size to send/Размер за изпращане].

  • В изведения екран изберете размер на изображението.
 5. Изберете [Send/Изпращане].

  • В екрана след изпращане на изображенията изберете [OK], за да прекратите Wi-Fi връзката.

Изпращане на зададен диапазон от изображения

Задайте диапазон на изображенията, за да изпратите всички изображения в диапазона наведнъж.

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете [Send range/Изпрати диапазон].

 3. Задайте диапазона на изображенията.

  • Изберете първото изображение (начална точка).
  • Изберете последното изображение (крайна точка).

   Изображенията ще бъдат избрани и ще се появи [Check].

  • За да отмените избора, повторете процедурата.
  • Можете да натиснете бутона Index, за да промените броя на показаните изображения в индексния екран.
 4. Потвърдете диапазона.

  • Натиснете бутона MENU.
 5. Задайте [Size to send/Размер за изпращане].

  • В изведения екран изберете размер на изображението.
 6. Изберете [Send/Изпращане].

  • В екрана след изпращане на изображенията изберете [OK], за да прекратите Wi-Fi връзката.

Изпращане на всички изображения от картата

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете [Send all card/Изпрати всички от картата].

 3. Задайте [Size to send/Размер за изпращане].

  • В изведения екран изберете размер на изображението.
 4. Изберете [Send/Изпращане].

  • В екрана след изпращане на изображенията изберете [OK], за да прекратите Wi-Fi връзката.

Изпращане на изображения, които отговарят на условията за търсене

Изпратете всички изображения, които отговарят на условията за търсене, зададени в [Set image search conditions/Задаване на условия за търсене на изображения], наведнъж. За подробности относно [Set image search conditions/Задаване на условия за търсене на изображения] вижте Задаване на условия за търсене на изображения.

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

 2. Изберете [Send all found/Изпрати всички намерени].

 3. Задайте [Size to send/Размер за изпращане].

  • В изведения екран изберете размер на изображението.
 4. Изберете [Send/Изпращане].

  • В екрана след изпращане на изображенията изберете [OK], за да прекратите Wi-Fi връзката.

Внимание

 • Снимане не е възможно, когато сте свързани чрез Wi-Fi към image.canon, дори ако натиснете спусъка на фотоапарата.

Забележка

 • Възможно е някои изображения да не могат да бъдат изпратени със [Send range/Изпрати диапазон], [Send all card/Изпрати всички от картата] или [Send all found/Изпрати всички намерени].
 • Когато намалите размера на изображението, се намалява размерът на всички изображения, които трябва да бъдат изпратени едновременно. Имайте предвид, че снимките с размер Small 2 и видеозаписите не се намаляват.
 • Настройката [Reduced/Намалено] е приложима само за снимки, заснети с фотоапарати от същия модел като този. Снимки, заснети с други модели фотоапарати, се изпращат без промяна на размера.
 • Можете да проверите изпратените изображения, като отворите image.canon.
 • Ако за захранване на фотоапарата използвате батерия, уверете се, че тя е напълно заредена.