Запис на звук

Можете да записвате видео със звук, като използвате вградения във фотоапарата микрофон или външен микрофон. Можете също свободно да настройвате нивото на записвания звук.

Използвайте [Shooting: Sound rec./Shooting: Запис на звук], за да зададете функциите за запис на звук.

Внимание

 • Смущения от Wi-Fi функцията може да се запишат като шум от вградения или от външен микрофон. Не се препоръчва използване на функцията за безжична комуникация по време на запис на звук.
 • Когато свързвате външен микрофон към фотоапарата, вкарайте конектора докрай.
 • Ако извършвате фокусиране или работите с контролите на фотоапарата по време на запис на видео, вграденият микрофон може да запише механичния шум от работата на обектива или звуковите сигнали от операциите на фотоапарата/обектива. В този случай използването на външен микрофон може да редуцира тези звуци. Ако звуците продължават да се записват и с външен микрофон, демонтирането на външния микрофон от фотоапарата и отдалечаването му от фотоапарата и обектива може да реши проблема.
 • Не свързвайте към порта IN за външен микрофон устройства, различни от външен микрофон.

Забележка

 • В режимите от „Основна зона“ достъпните настройки за [Sound recording/Запис на звук] ще бъдат [On/Вкл] и [Off/Изкл]. Задайте настройка [On/Вкл] за автоматично регулиране на нивото на аудиозаписа.
 • Аудио се извежда и когато когато фотоапаратът е свързан към телевизор чрез HDMI кабел, освен ако [Sound rec./Запис на звук] е с настройка [Disable/Забранено].
 • Звукът се записва с честота на дискретизация 48 kHz/16 бита.

Запис на звук/Ниво на записвания звук

 • Auto/Авто

  Нивото на записвания звук се настройва автоматично. Контролът на звука се изпълнява автоматично съобразно нивото на звука.

 • Manual/Ръчно

  Можете да настройвате нивото на записвания звук.

  Изберете [Rec. level/Ниво на запис] и натиснете бутоните Left keyRight key, като наблюдавате индикатора за ниво, за да настроите нивото на записвания звук. Наблюдавайки индикатора за пиково ниво, настройте звука така, че пиковото ниво рядко да надвишава стойността “12” (-12 dB) за най-силния звук. Ако нивото надхвърли “0”, звукът ще се получи изкривен.

 • Disable/Забранено

  Няма да бъде записан звук.

Филтър срещу вятър

Задайте настройка [Enable/Разрешено] за автоматично неутрализиране на изкривяването на звука при сцени на открито със силен вятър. Активира се само когато се използва вграденият микрофон на фотоапарата. Когато филтърът срещу вятър е включен, се потискат също и част от ниските басови звуци.

Атенюатор

Тази функция неутрализира изкривяването на звука, причинено от силни шумове. Задайте настройка [Enable/Разрешено], ако звукът се изкривява, когато [Sound rec./Запис на звук] е с настройка [Auto/Авто] или [Manual/Ръчно].