GPS настройки

GPS чрез мобилен телефон

Можете да добавяте геолокационни данни към изображения чрез смартфон с Bluetooth.

Изпълнете тези настройки, след като сте инсталирали приложението Camera Connect () в смартфона.

 1. Активирайте услугите за определяне на местоположението в смартфона.

 2. Установете Bluetooth връзка.

  • Стартирайте Camera Connect и сдвоете фотоапарата и смартфона чрез Bluetooth.
 3. Изберете [Wireless settings: GPS settings/Wireless settings: GPS настройки].

 4. Изберете [GPS via mobile/GPS чрез мобилен телефон].

 5. Изберете [Enable/Разрешено].

 6. Направете снимката.

  • Към изображенията се присъединяват геолокационни данни, получени от смартфона.

Индикация за GPS връзка

Можете да проверите статуса на получаване на геолокационни данни от смартфона чрез символа за GPS връзка в екрана за заснемане на снимки или видео (съответно и ).

 • Сиво: Услугите за определяне на местоположението са изключени
 • Мига: Геолокационни данни не могат да бъдат получени
 • Свети постоянно: Получени са геолокационни данни

Добавяне на геолокационни данни при снимане

Към изображенията, които заснемате, докато GPS иконата свети, се добавят геолокационни данни.

Геолокационни данни

Можете да проверите добавените към изображенията геолокационни данни в екрана с информация за заснемането ().

 • (1) Географска ширина
 • (2) Географска дължина
 • (3) Надморска височина
 • (4) UTC (координирано универсално време)

Внимание

 • Геолокационни данни може да получават от смартфона само когато той е сдвоен с фотоапарата чрез Bluetooth.
 • Не се получава информация за посока.
 • Получените геолокационни данни може да не са точни в зависимост от условията на пътуване и състоянието на смартфона.
 • След като включите фотоапарата, може да отнеме известно време, за да се получат геолокационни данни от смартфона.
 • Получаването на геолокационни данни се прекратява, ако извършите някое от посочените по-долу действия.
  • Сдвояване с безжично дистанционно управление чрез Bluetooth.
  • Изключване на фотоапарата.
  • Затваряне на Camera Connect
  • Деактивиране на услугите за определяне на местоположението на смартфона
 • Получаването на геолокационни данни се прекратява във всяка от посочените по-долу ситуации.
  • Захранването на фотоапарата е изключено
  • Bluetooth връзката е прекратена
  • Оставащият заряд в батерията на смартфона е нисък

Забележка

 • Координираното универсално време, със съкращение UTC, съвпада с GMT (Средно време по Гринуич).
 • При запис на видео се добавя GPS информацията, придобита в началото на записа.