Други функции от менюто

[Shooting1]

 • Shooting mode/Режим на снимане

  Наличните опции включват запис на видео с автоматична експонация и ръчна експонация.

[Shooting2]

 • Exposure comp./Комп. на експонацията

  Компенсацията на експонацията може да бъде настроена в диапазон от ±3 нива през 1/3 стъпка. За подробности относно компенсацията на експонацията вижте Компенсация на експонацията.

 • MovieISO speed settings/MovieНастройки за ISO светлочувствителност

  • ISO speed/ISO чувствителност

   В режим [Movie manual exposure] можете да задавате ISO светлочувствителност ръчно. Можете да изберете също ISO Авто.

  • Max for Auto/Макс. за Авто

   Можете да ограничите максималната ISO чувствителност за ISO Авто при запис на видео в режим [Movies] или в режим [Movie manual exposure] с ISO Авто.

   [H(25600)] се добавя като опция в [Max for Auto/Макс. за Авто], когато за [1: ISO expansion/1: Разширен диапазон на ISO чувствителност] в [Set-up: Custom Functions(C.Fn)/Set-up: Потребителски функции (C.Fn)] е зададена настройка [1:Enable/1:Разрешено].

 • Auto Lighting Optimizer/Автоматично оптимизиране на осветеността

  Яркостта и контраста могат да бъдат коригирани автоматично. За подробности относно Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността) вижте Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността).

 • Highlight tone priority/Приоритет на светлите тонове

  Можете да намалите преекспонираните зони с влошена детайлност при запис на видео. За подробности относно функцията за приоритет на светлите тонове вижте Приоритет на светлите тонове.

  Внимание

  • Опцията [Enhanced/Усилено] не е достъпна (не се извежда), когато записвате видео с настройка [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове].
 • Movie Auto slow shutter/Movie Автоматична ниска скорост на затвора

  Можете да изберете дали да записвате видео, което е по-ярко, отколкото с настройка [Disable/Забранено], чрез автоматично намаляване на скоростта на затвора в условия на слаба светлина.

  Достъпно в режим на запис [Movies]. Прилага се, когато кадровата честота на видеозаписа е 59.94fps или 50.00fps.

  • Disable/Забранено

   Позволява запис на видео с по-гладки и естествени движения, по-малко засегнато от резките движения на обекта, отколкото с настройка [Enable/Разрешено]. При слаба светлина видеозаписите може да се получат по-тъмни, отколкото с настройка [Enable/Разрешено].

  • Enable/Разрешено

   Позволява запис на по-ярко видео, отколкото с настройка [Disable/Забранено], като автоматично намалява скоростта на затвора до 1/30 s (NTSC) или 1/25 s (PAL) при слаба светлина.

  Забележка

  • Задаването на настройка [Disable/Забранено] се препоръчва при снимане на движещи се обекти при слаба светлина или когато се появяват следи от движението на обектите.

[Shooting3]

[Shooting4]

[Shooting5]

 • Lens electronic MF/Електронен MF на обектив

  За подробности относно функцията за електронен MF на обектива вижте Електронен MF на обектив.

[Shooting6]

 • Remote control/Дистанционно управление

  При зададена настройка [Enable/Разрешено] можете да стартирате и прекратявате заснемането на видео чрез безжично дистанционно управление BR-E1 (продава се отделно). Първо сдвоете безжичното дистанционно управление BR-E1 с фотоапарата ().

  С безжично дистанционно управление BR-E1

  За нормален запис на видео поставете превключвателя за таймера/запис на видео на дистанционното управление в позиция Movies и натиснете управляващия бутон.

  За заснемане на видео от последователни кадри вижте Видео от последователни кадри.

[Shooting7]

[Shooting8]

 • VF display format/Формат на визьора

  За подробности относно показваната информация във визьора вижте Формат на информацията във визьора.

 • HDMI info disp/HDMI показване на информация

  Можете да конфигурирате показването на информация във видеосигнала, извеждан чрез HDMI кабел.

  • With info/С информация

   Изображението, информацията за снимане, AF точките и друга информация се извеждат на екрана на устройството, свързано чрез HDMI кабел. Имайте предвид, че дисплеят на фотоапарата угасва. Записаното видео се съхранява в картата.

  • Clean / output/Чисто / изход

   През порта HDMI се извежда само 4K видео. Информацията за снимане и AF точките се извеждат на екрана на фотоапарата, но в картата не се записва видео. Имайте предвид, че Wi-Fi комуникацията не е достъпна.

  • Clean / Full HD output/Чисто / Full HD изход

   През порта HDMI се извежда само Full HD видео. Информацията за снимане и AF точките се извеждат на екрана на фотоапарата, но в картата не се записва видео. Имайте предвид, че Wi-Fi комуникацията не е достъпна.