Компенсация на експонацията

Функцията за компенсация на експонацията може да увеличи (по-светла експонация) или намали (по-тъмна експонация) нивото на стандартната експонация, зададена чрез фотоапарата.

Компенсация на експонацията е достъпна в режими P, Tv, Av и M. За подробности относно компенсацията на експонацията, когато са зададени режим M и ISO Авто, вижте Компенсация на експонацията с ISO Авто

 1. Изберете индикатора за ниво на експонацията.

  • Натиснете Up key, за да изведете индикатора.
 2. Задайте желаното ниво на компенсация.

  Намалена експонация за постигане на по-тъмно изображение

  Увеличена експонация за постигане на по-светло изображение

  • Задайте настройката, като наблюдавате екрана и въртите селектора Dial.
  • Символът [Exposure compensation] показва, че е зададена компенсация на експонацията.
 3. Направете снимката.

  • За да отмените компенсацията на експонацията, върнете индикатора за ниво на експонацията [] в позицията на стандартна експонация [].

Внимание

 • Ако [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] () е с настройка, различна от [Disable/Забранено], изображението може да изглежда ярко дори ако е зададена отрицателна компенсация на експонацията.

Забележка

 • Настройката за компенсация на експонацията остава в сила дори след като изключите фотоапарата.
 • Тази настройка може да бъде зададена и от екрана с функциите за снимане в [Shooting: Exposure comp./AEB setting/Shooting: Компенсация на експонацията/AEB] ().