Избор на стил на снимката

Чрез избор на стил на снимката можете да постигнете желаните характеристики на изображението, които да съответстват на вашата фотографска фантазия или на обекта.

 1. Изберете [Shooting: Picture Style/Shooting: Стил на снимката].

 2. Изберете стил на снимката.

Характеристики на стиловете на снимката

 • [] Auto/Авто

  Цветовата тоналност се настройва автоматично така, че да съответства на сцената. Цветовете са наситени при заснемане на синьото небе, зелените растения и залезите особено в снимките на открито и сред природата.

  Забележка

  • Ако желаната цветова тоналност не се постига чрез [Auto/Авто], използвайте друг стил на снимката.
 • [] Standard/Стандартно

  Изображението е с ярки цветове, рязко и ясно. Подходящ за повечето сцени.

 • [] Portrait/Портретна снимка

  За омекотяване тоновете на кожата, с малко по-ниска рязкост. Режимът е идеален за портретни снимки в близък план.

  Тоновете на кожата могат да се настройват чрез промяна на [Color toneColor tone/Color toneТоналност], както е описано в Настройки и ефекти.

 • [] Landscape/Пейзаж

  За наситени сини и зелени цветове и много резки и ясни изображения. Подходящ е за създаване на впечатляващи пейзажи.

 • [] Fine Detail/Фини детайли

  За детайлно пресъздаване на фини контури и сложни текстури. Цветовете ще бъдат леко подсилени.

 • [] Neutral/Неутрално

  За последващо ретуширане чрез компютър. Придава на снимките повече неутралност, с по-нисък контраст и естествени цветови тонове.

 • [] Faithful/Достоверно

  За последващо ретуширане чрез компютър. Достоверно възпроизвежда действителните цветове на обектите, измерени при дневна светлина с цветова температура 5200 К. Заснема по-неутрални изображения с по-нисък контраст.

 • [] Monochrome/Монохромен

  За заснемане на черно-бели изображения.

  Внимание

  • Цветните изображения не могат да бъдат възстановени от JPEG изображения, заснети с настройка [Monochrome/Монохромен] за стил на снимката.
 • [] User Def. 1–3/Потребителски 1–3

  Можете да добавите нов стил на базата на фабричен стил на снимката, като например [Portrait/Портретна снимка] или [Landscape/Пейзаж], или файл със стил на снимка и след това да го коригирате според предпочитанията си (). Снимките, заснети със стил, който все още не сте персонализирали, ще имат същите характеристики като настройката по подразбиране [Auto/Авто].

Символи

Екранът за избор на стил на снимката има символи [StrengthStrength/StrengthСила], [FinenessFineness/FinenessФиност] или [ThresholdThreshold/ThresholdПраг] за параметъра [SharpnessSharpness/SharpnessРязкост], както и за [ContrastContrast/ContrastКонтраст] и други параметри. Числата показват стойностите на тези параметри, зададени за съответния стил на снимката.

SharpnessSharpness/SharpnessРязкост
StrengthStrength/StrengthСила
FinenessFineness/FinenessФиност
ThresholdThreshold/ThresholdПраг
ContrastContrast/ContrastКонтраст
SaturationSaturation/SaturationНаситеност
Color toneColor tone/Color toneТоналност
Filter effect (Monochrome)Filter effect/Filter effect (Monochrome)Филтърен ефект (Monochrome)
Toning effect (Monochrome)Toning effect/Toning effect (Monochrome)Тониращ ефект (Monochrome)

Внимание

 • За запис на видео се извежда * за параметрите [FinenessFineness/FinenessФиност] и [ThresholdThreshold/ThresholdПраг] на [SharpnessSharpness/SharpnessРязкост]. Настройките [FinenessFineness/FinenessФиност] и [ThresholdThreshold/ThresholdПраг] не се прилагат при запис на видео.