Режим „Спортна сцена“

Използвайте режим [] (Sports/Спортна сцена) за заснемане на обекти, които се движат, като например тичащи хора или движещи се превозни средства.

Tips Съвети за снимане

 • Използвайте телеобектив.

  Ако снимате от разстояние, е препоръчително да използвате телеобектив.

 • Проследете обекта с рамката на AF зоната.

  След като натиснете спусъка наполовина, се появява рамката на AF зоната. След постигането на фокус AF точката се оцветява в синьо.

 • Снимайте серия от снимки.

  Настройката по подразбиране е [] (Continuous shooting/Серия от снимки). В правилния момент натиснете спусъка докрай, за да заснемете снимката. За да проследите обекта и да уловите промените в неговото движение, задръжте спусъка натиснат, за да заснемете серия от снимки.

Внимание

 • В условия на ниска осветеност, когато вероятността за размазване на снимката, причинено от заклащане на фотоапарата, е голяма, скоростта на затвора в долната лява част на екрана ще мига. Дръжте фотоапарата стабилно и снимайте.
 • Снимане със светкавица не е възможно.