Изрязване

Можете да изрежете заснето JPEG изображение и да го съхраните като отделно изображение. Изрязването на изображения е достъпно само за JPEG изображения. Изображения, заснети в RAW формат, не могат да бъдат изрязвани.

 1. Изберете [Playback: Cropping/Playback: Изрязване].

 2. Изберете изображение.

  • Използвайте бутоните Left keyRight key, за да изберете изображение за изрязване.
 3. Задайте рамката за изрязване.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да изведете рамката за изрязване.
  • Ограденото от рамката за изрязване поле от снимката ще бъде изрязано.
  • Промяна на размера на рамката за изрязване

   Използвайте бутоните Magnify/Reduce или Index, за да промените размера на рамката за изрязване. Колкото по-малка е рамката за изрязване, толкова по-голямо ще е увеличението.

  • Промяна на съотношението и ориентацията на рамката за изрязване.

   Завъртете селектора Dial, за да изберете Cropping frame aspect ratio. Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да промените съотношението на рамката за изрязване.

  • Местене на рамката за изрязване

   Използвайте Up key Down key Left key Right key, за да местите рамката във вертикална и хоризонтална посока. Местете рамката за изрязване, докато тя огради желаната зона от изображението.

  • Корекция на наклона

   Можете да коригирате наклона на изображението с ±10°. Използвайте селектора Dial, за да изберете Tilt correction, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button. Наблюдавайки наклона на изображението спрямо координатната мрежа, завъртете селектора Dial, за да го изправите. След като приключите с корекцията, натиснете бутона Quick Control/Set button.

 4. Проверете зоната за изрязване на изображението.

  • Използвайте селектора Dial, за да изберете Cropping area, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button. Ще се покаже зоната за изрязване на изображението.

 5. Запаметете.

  • Използвайте селектора Dial, за да изберете Crop and save, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • Изберете [OK], за да съхраните изрязаното изображение.
  • Проверете папката за съхранение и номера на файла на изображението и след това изберете [OK].
  • За да изрежете друго изображение, повторете стъпки от 2 до 5.

Внимание

 • Позицията и размерът на рамката за изрязване може да се променят в зависимост от ъгъла, зададен за корекция на наклона.
 • Щом изрязаното изображение бъде съхранено, то повече не може да бъде изрязвано или променяно като размер.
 • Информация за AF точката () и данни за ретуширане на следи от прах () не се добавят към изрязаните изображения.