Сигурност

Ако настройките за сигурност не са били правилно зададени, може да възникнат изброените по-долу проблеми.

  • Следене на комуникацията

    Трета страна със зловредни намерения може да следи вашата безжична LAN комуникация и да се опита да се сдобие с данните, които изпращате.

  • Неупълномощен мрежов достъп

    Трета страна със зловредни намерения може да получи неупълномощен достъп до мрежата ви и да открадне, промени или унищожи информацията ви. Наред с това, може да станете жертва на други видове неупълномощен достъп, като например имперсонация (когато някой краде самоличност, за да получи достъп до поверителна информация) или атаки "трамплин" (когато някой чрез неупълномощен достъп използва вашата мрежа, за да прикрие следите си, когато прониква в други системи).

Препоръчва се да се възползвате от системите и функциите за пълна защита на мрежата ви, за да предотвратите появата на такива проблеми.