Заснемане на снимки

Символът вдясно от заглавието на страницата означава, че съответната функция е достъпна само в режимите от "Творческа зона".