Възпроизвеждане чрез телевизор

Можете да преглеждате снимките и видеозаписите си на екрана на телевизор, като свържете фотоапарата към телевизор чрез HDMI кабел, наличен в търговската мрежа.

Ако на екрана на телевизора не се появява картина, проверете дали за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] е зададена подходящата настройка [For NTSC/За NTSC] или [For PAL/За PAL] (в зависимост от видеостандарта на вашия телевизор).

 1. Свържете HDMI кабела към фотоапарата.

  • Вкарайте конектора на кабела в порта HDMI mini output.
 2. Свържете HDMI кабела към телевизора.

  • Свържете HDMI кабела към HDMI IN порта на телевизора.
 3. Включете телевизора и изберете видеовхода, към който е свързан фотоапаратът.

 4. Поставете превключвателя на захранването на фотоапарата в позиция Power on.

 5. Натиснете бутона Playback.

  • Сега изображенията се показват на екрана на телевизора, като на екрана на фотоапарата не се показва нищо.
  • Изображенията ще се възпроизведат автоматично при оптимална резолюция на екрана на телевизора.

Внимание

 • Настройте нивото на звука на видеозаписа чрез телевизора. Нивото на звука не може да бъде настройвано чрез фотоапарата.
 • Изключете фотоапарата и телевизора, преди да свържете или откачите кабела за свързване.
 • В зависимост от телевизора част от възпроизведеното изображение може да е изрязана.
 • Не свързвайте никакви други устройства към порта HDMI micro OUT terminal на фотоапарата. В противен случай може да причините неизправност.
 • Някои телевизори може да не възпроизвеждат изображенията поради несъвместимост.
 • Възпроизвеждането на изображенията може да става с известно забавяне. За да избегнете подобно забавяне, задайте за [Set-up: HDMI resolution/Set-up: HDMI резолюция] настройка [1080p] ().