Софтуер/приложения

Преглед на софтуера/приложенията

Този раздел описва софтуера, използван с фотоапарати EOS. Обърнете внимание, че инсталирането на софтуера изисква интернет връзка. Софтуерът не може да бъде инсталиран на места без интернет връзка.

Софтуер за компютър

 • EOS Utility

  Позволява ви да прехвърляте заснетите изображения от фотоапарата към свързан компютър, да задавате различни настройки на фотоапарата от компютъра и да снимате дистанционно от компютъра.

 • Digital Photo Professional

  Този софтуер се препоръчва за потребители, които заснемат RAW изображения. Позволява преглед на изображения, редактиране, печат и други.

 • Picture Style Editor

  Позволява ви да редактирате съществуващи стилове на снимката и да създавате и запаметявате свои стилове на снимката. Този софтуер е предназначен за напреднали потребители, които имат опит в обработването на изображения.

Приложения за смартфон

 • Camera Connect

  Позволява ви да прехвърляте заснетите изображения от фотоапарата към смартфон през кабелна и безжична връзка, да задавате различни настройки на фотоапарата от смартфона и да снимате дистанционно от смартфона.

 • Digital Photo Professional Express

  Приложение за обработка на RAW изображения и редактиране на изображения чрез смартфон или таблет. Изисква платен абонамент.

Инсталиране на софтуер за компютър

Винаги инсталирайте най-новата версия на софтуера. В този случай предходните версии се презаписват.

Внимание

 • Не инсталирайте софтуера, докато фотоапаратът е свързан към компютъра. Софтуерът няма да се инсталира правилно.
 • Инсталирането не е възможно без интернет връзка.
 • По-старите версии на софтуера не поддържат обработка на RAW изображения или правилно показване на изображения от този фотоапарат.
 1. Изтеглете софтуера.

  • Свържете се към интернет от компютър и влезте в следния уебсайт на Canon.

   https://cam.start.canon/

  В зависимост от софтуера може да се наложи да въведете серийния номер на фотоапарата. Серийният номер е поместен върху долната част на фотоапарата.

 2. Разархивирайте инсталационната програма в компютъра.

  За Windows

  • Щракнете върху показания инсталационен файл, за да стартирате инсталирането.

  За macOS

  • Щракнете двукратно върху dmg файла, за да отворите инсталационния прозорец.
  • Щракнете двукратно върху иконата в този прозорец, за да стартирате инсталационната процедура.
 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера.

Инсталиране на приложения за смартфон

 • Винаги инсталирайте най-новата версия.
 • Приложенията могат да бъдат инсталирани от Google Play или App Store.
 • Можете също да отворите Google Play и App Store от следния уебсайт на Canon.

  https://cam.start.canon/

Ръководства за използване на софтуера

Проверете следния уебсайт за ръководства за използване на софтуера.