Запаметяване на няколко настройки за свързване

Можете да запаметите до 10 настройки за свързване за функциите за безжична комуникация.

  1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

  2. Изберете опция.

Забележка