Подготовка

 1. Поставете батерията във фотоапарата ().

  • Когато закупите продукта, заредете батерията, за да го използвате ().
 2. Поставете картата ().

  • Вкарайте картата с етикет, ориентиран към предната част на фотоапарата, докато чуете изщракване.
 3. Монтирайте обектива ().

  • Подравнете червената маркировка на обектива с червената маркировка на фотоапарата, за да монтирате обектива.
 4. Поставете превключвателя на захранването в позиция ON и след това поставете програматора в позиция Scene Intelligent Auto (, ).

  • Всички необходими настройки на фотоапарата ще бъдат зададени автоматично.
  • Когато се изведе екранът [Date/Time/Zone/Дата/Час/Часова зона] вижте Дата/час/часова зона.
 5. Фокусирайте обекта ().

  • Рамка за проследяване [Tracking frame] за AF се появява върху всяко разпознато лице.
  • Натиснете спусъка наполовина и фотоапаратът ще фокусира обекта.
  • Ако Flash мига на екрана, отворете вградената светкавица с ръка.
 6. Направете снимката ().

  • Натиснете спусъка докрай, за да направите снимката.
 7. Прегледайте снимката.

  • Току-що заснетата снимка се появява за около 2 s на дисплея.
  • За да изведете снимката отново, натиснете бутона Playback ().