Запазени марки и лицензи

Запазени марки

 • Adobe е запазена марка на Adobe Systems Incorporated.
 • Microsoft и Windows са запазени марки или регистрирани запазени марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
 • App Store и macOS са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
 • Google Play и Android са запазени марки на Google LLC.
 • IOS е запазена марка или регистрирана запазени марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва под лиценз.
 • QR Code е запазена марка на Denso Wave Inc.
 • Логото SDXC е запазена марка на SD-3C, LLC.
 • HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са запазени марки на HDMI Licensing LLC.
 • Логото Wi-Fi CERTIFIED и знакът Wi-Fi Protected Setup са запазени марки на Wi-Fi Alliance.
 • Думата и логото Bluetooth® са регистрирани запазени марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и използването на тези марки от Canon Inc. е разрешено чрез лиценз. Всички други запазени марки и търговски названия принадлежат на съответните им собственици.
 • USB Type-C™ и USB-C™ са запазени марки на USB Implementers Forum.
 • Всички други запазени марки принадлежат на съответните им собственици.

About MPEG-4 Licensing

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO’’) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Тази бележка се изписва на английски език, както се изисква.

Аксесоари

Препоръчително е да използвате оригинални аксесоари на Canon

Този продукт е проектиран така, че да осигури оптимална работа при използване на оригинални аксесоари на Canon. Затова използването на този продукт с оригинални аксесоари е силно препоръчително.

Canon не поема отговорност за каквито и да е повреди на този продукт и/или злополуки, например пожар и т.н., причинени от неизправност на неоригинални (не-Canon) аксесоари (например изтичане и/или експлозия на батерия). Обърнете внимание, че гаранцията на продукта не покрива ремонт на повреди, причинени от неизправност на неоригинални аксесоари, но можете да получите такава услуга срещу заплащане.

Внимание

 • Батерията LP-E17 е предназначена само за работа с продукти на Canon. Ако я използвате с несъвместимо зарядно устройство или продукт, може да причините повреда или нещастен случай, за които Canon не може да поеме отговорност.

Проверете следния уебсайт за информация относно съвместимите аксесоари.