Компоненти на фотоапарата

 1. (1) Програматор
 2. (2) Селектор Dial
 3. (3) Спусък
 4. (4) Бутон за запис на видео
 5. (5) Маркировка за монтиране на RF обектив
 6. (6) Заснемащ сензор
 7. (7) Ръкохватка
 8. (8) Контактни пластини
 9. (9) Гнездо за обектива
 10. (10) Вградена светкавица
 11. (11) Микрофон (моно)
 12. (12) Високоговорител
 13. (13) Focal plane mark Маркировка за фокусна равнина
 1. (14) Отвор за ремък
 2. (15) Лъч за подпомагане на AF/лампа за редуциране на "червени очи"/индикатор за самоснимачка/дистанционно управление
 3. (16) Капак на портовете
 4. (17) Бутон за освобождаване на обектива
 5. (18) Щифт за фиксиране на обектива
 6. (19)External microphone IN terminal Вход за външен микрофон
 7. (20) Порт за дистанционно управление
 8. (21) Плъзгач за настройване на диоптъра
 9. (22) Цокъл за статив
 10. (23) Капак за батерията/картата
 11. (24) Ключе за капака на гнездото за батерията/картата
 12. (25) Сериен номер (номер на фотоапарата)
 13. (26) Капачка на тялото
 1. (1) Чехълче
 2. (2) Сенник на окуляра
 3. (3) Окуляр на визьора
 4. (4) Екран
 5. (5) / Превключвател на захранването
 6. (6) Сензор на визьора
 7. (7) Капак на портовете
 8. (8) Индикатор за достъп
 9. (9) INFO Бутон INFO
 10. (10) Quick Control/Set Бутон за бърз контрол/потвърждаване на настройки
 11. (11) / Бутон наляво/ISO светлочувствителност
 1. (12) Down key// Бутон надолу/самоснимачка/избор на метод на снимане
 2. (13) Playback Бутон за възпроизвеждане
 3. (14) AE lock/ Бутон за AE фиксиране/FE фиксиране/увеличаване
 4. (15) / Бутон за избор на AF точка/индексно възпроизвеждане/намаляване
 5. (16) //Erase Бутон нагоре/компенсация на експонацията/изтриване
 6. (17) / Бутон Надясно/Светкавица
 7. (18) Четирипосочен бутон
 8. (19) MENU Бутон на менюто
 9. (20) Digital terminal Цифров порт
 10. (21) HDMI mini OUT terminal Порт HDMI micro OUT
 11. (22) Отвор за DC кабела

Програматор

Функциите на програматора са групирани в „Основна зона“, „Творческа зона“ и „Запис на видео“.

(1) Основна зона

Трябва само да натиснете спусъка. Фотоапаратът задава всички необходими настройки, подходящи за заснемания обект или сцена.

Scene Intelligent Auto: Scene Intelligent Auto/Scene Intelligent Auto: Интелигентен автоматичен режим за сцена ()

: Hybrid Auto/: Хибриден авто ()

Special scene: Special scene/Special scene: Специална сцена ()

Portrait Portrait/Портрет Food Food/Храна
Landscape Landscape/Пейзаж Night Portrait/Нощен портрет
Sports Sports/Спортна сцена Handheld night scene Handheld Night Scene/Нощна сцена без статив
Panning/Панорамиране HDR backlight control HDR Backlight Control/HDR контрол на контражур
Close-up Close-up/Близък план Silent shutter Silent Mode/Безшумен режим

Creative filters: Creative filters/Creative filters: Творчески филтри ()

Grainy B/W Grainy B/W/Зърнисто черно-бяло изображение Miniature effect Miniature effect/Ефект „Миниатюра“
Soft focus Soft focus/Мек фокус HDR art standard HDR art standard/HDR арт стандартни цветове
Fish-eye effect Fish-eye effect/Ефект „Рибешко око“ HDR art vivid HDR art vivid/HDR арт наситени цветове
Water painting effect Water painting effect/Ефект „Акварелна рисунка“ HDR art bold HDR art bold/HDR арт супернаситени цветове
Toy camera effect Toy camera effect/Ефект „Фотоапарат играчка“ HDR art embossed HDR art embossed/HDR арт ембосиран

(2) Творческа зона

Тези режими ви дават повече контрол за заснемане на различни обекти според желанията ви.

P Програма AE
Tv AE с приоритет на скорост
Av AE с приоритет на бленда
M Ръчна експонация

(3) Запис на видео

За запис на видео ().

Зарядно устройство LC-E17

Зарядно устройство за батерия LP-E17 ().

 1. (1) Щепсел
 2. (2) Индикатор за зареждане на батерията
 3. (3) Индикатор за пълен заряд
 4. (4) Гнезда за батерии

Поставяне на ремъка

Прекарайте края на ремъка през халката за ремък на фотоапарата откъм долната страна и след това го прекарайте през катарамата, както е показано. Издърпайте ремъка, за да се уверите, че той няма да се изплъзне от катарамата.