Възпроизвеждане на видео

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Натиснете бутона Playback.
 2. Изберете видеозапис.

  • Използвайте бутоните Left keyRight key, за да изберете видеозапис за възпроизвеждане.
  • В режим на възпроизвеждане на единични изображения символът [SETMovie files], изведен в горния ляв ъгъл на екрана, обозначава, че това е видеозапис.
  • По време на групово възпроизвеждане от лявата страна на изображението се извежда перфорация, за да обозначи, че това е видеозапис. Тъй като видеозаписите не могат да бъдат възпроизведени от екрана за групово възпроизвеждане, натиснете бутона Quick Control/Set button, за да превключите към възпроизвеждане на единични изображения.
 3. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете бутона Quick Control/Set button.

 4. Изберете [Movie playback].

  (1) Високоговорител

  • Възпроизвеждането на видео стартира.
  • Можете да преустановите временно възпроизвеждането и да изведете контролите за възпроизвеждане на видео, като натиснете бутона Quick Control/Set button. Натиснете бутона отново, за да възобновите възпроизвеждането.
  • Натискането на Right key прескача напред приблиз. 4 s по време на възпроизвеждане. По същия начин натискането на Left key прескача назад приблиз. 4 s.
  • Използвайте Up keyDown key, за да настроите нивото на звука (дори при възпроизвеждане).

Контроли за възпроизвеждане на видео

Елемент Операции за възпроизвеждане
Playback Play/Playback Възпроизвеждане Натискането на бутона Quick Control/Set button превключва между възпроизвеждане на видео и спиране на възпроизвеждането.
Slow motion Slow motion/Slow motion Бавно възпроизвеждане Настройте скоростта на бавното възпроизвеждане чрез бутоните Left key Right key. Скоростта на бавното възпроизвеждане се извежда в горния десен ъгъл на екрана.
Skip backward Skip backward/Skip backward Прескачане назад Прескача назад с приблиз. 4 s при всяко натискане на бутона Quick Control/Set button.
Previous frame Previous frame/Previous frame Предходен кадър Възпроизвежда предходния кадър с всяко натискане на бутона Quick Control/Set button. Ако задържите бутона Quick Control/Set button натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо назад.
Next frame Next frame/Next frame Следващ кадър Възпроизвежда видеото кадър по кадър с всяко натискане на бутона Quick Control/Set button. Ако задържите бутона Quick Control/Set button натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо напред.
Skip forward Skip forward/Skip forward Прескачане напред Прескача напред с приблиз. 4 s при всяко натискане на бутона Quick Control/Set button.
Edit Edit/Edit Редактиране Извежда екрана за редактиране ().
Frame Grab Frame Grab/Frame Grab Запаметяване на кадри от видео Функцията е достъпна при възпроизвеждане на 4K видео или 4K видео от последователни кадри. Позволява ви да запаметите текущия кадър като снимка в JPEG формат ().
Background music Background music/Background music Фонова музика Възпроизвежда видео с избраната фонова музика ().
Specified position Позиция на възпроизвеждане
mm' ss" Време за възпроизвеждане (минути:секунди)
Volume Volume/Volume Ниво на звука Използвайте бутоните Up key Down key, за да настроите силата на звука на високоговорителя ().

Контроли за възпроизвеждане на видеопреглед

Елемент Операции за възпроизвеждане
Playback Play/Playback Възпроизвеждане Натискането на бутона Quick Control/Set button превключва между възпроизвеждане на видео и спиране на възпроизвеждането.
Slow motion Slow motion/Slow motion Бавно възпроизвеждане Настройте скоростта на бавното възпроизвеждане чрез бутоните Left key Right key. Скоростта на бавното възпроизвеждане се извежда в горния десен ъгъл на екрана.
Skip backward Previous clip/Skip backward Предходен клип Възпроизвежда първия кадър от предходния клип.
Previous frame Previous frame/Previous frame Предходен кадър Възпроизвежда предходния кадър с всяко натискане на бутона Quick Control/Set button. Ако задържите бутона Quick Control/Set button натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо назад.
Next frame Next frame/Next frame Следващ кадър Възпроизвежда видеото кадър по кадър с всяко натискане на бутона Quick Control/Set button. Ако задържите бутона Quick Control/Set button натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо напред.
Skip forward Next clip/Skip forward Следващ клип Възпроизвежда първия кадър от следващия клип.
Erase clip Erase clip/Erase clip Изтриване на клип Изтрива текущия клип.
Edit Edit/Edit Редактиране Извежда екрана за редактиране ().
Background music Background music/Background music Фонова музика Възпроизвежда видео с избраната фонова музика ().
Specified position Позиция на възпроизвеждане
mm' ss" Време за възпроизвеждане (минути:секунди)
Volume Volume/Volume Ниво на звука Използвайте бутоните Up key Down key, за да настроите силата на звука на високоговорителя ().

Внимание

 • Регулирайте силата на звука чрез контролите на телевизора, когато фотоапаратът е свързан към телевизор за възпроизвеждане на видео (), тъй като силата на звука не може да се регулира чрез бутоните Up key Down key.
 • Ако картата е с ниска скорост на четене или видеофайлът съдържа повредени кадри, възпроизвеждането ще се прекрати.

Забележка

 • По време на възпроизвеждане на видеопрегледи можете да прескачате назад или напред към началото на предходен или следващ клип чрез натискане на Left keyRight key.