Настройване на информацията на дисплея

Можете да зададете настройки за начина, по който информацията да се извежда на дисплея. Променете настройките според своите желания.

 1. Изведете основните панели.

  • Натиснете MENU, за да изведете екрана на менюто.
 2. Изберете панела [Display level settings].

  • Завъртете селектора Dial или натиснете бутоните Left key Right key, за да изберете панела [Display level settings], и след това натиснете Quick Control/Set button.

Извеждане на менюто

Можете да изберете настройка [Standard/Стандартно] или [Guided/Асистирано] за стила на менюто. Ако сте задали настройка [Guided/Асистирано], фотоапаратът извежда описания на основните панели, след като натиснете бутона MENU. Ако сте задали настройка [Standard/Стандартно], фотоапаратът извежда само екрана на менюто, след като натиснете бутона MENU. Фабричната настройка е [Guided/Асистирано].

 1. Изберете [Display level settings: Menu display/Display level settings: Извеждане на менюто].

 2. Изберете метод за показване.

  (1) Основни панели

Забележка

 • Панелът [My Menu] (панел My Menu) не се показва, когато е зададена настройка [Guided/Асистирано]. За да отворите My Menu (), променете настройката за информацията на дисплея на [Standard/Стандартно].

Съветник за режима на снимане

Когато превключвате режимите на снимане, може да се показва кратко описание на режима на снимане. Фабричната настройка е [Enable/Разрешено].

 1. Изберете [Display level settings: Mode guide/Display level settings: Съветник за режимите].

 2. Изберете [Enable/Разрешено].

 3. Завъртете програматора.

  • Ще се изведе помощна информация за избрания режим на снимане.
 4. Натиснете бутона Down key.

  • Ще се изведе останалата част от информацията.
  • За да скриете съветника за режима на снимане, натиснете Quick Control/Set button.
  • В режим /Creative filters можете да изведете екрана за избор на режим на снимане.

Съветник за функциите

Когато използвате настройка от екрана за бърз контрол или от менюто, може да се показва кратко описание на функциите и елементите на екрана. Фабричната настройка е [Enable/Разрешено].

 1. Изберете [Display level settings: Feature guide/Display level settings: Съветник за функциите].

 2. Изберете [Enable/Разрешено].

Примерни екрани

Екран за бърз контрол

Екран на менюто

(1) Съветник за функциите

Забележка

 • За да скриете описание, продължете да изпълнявате операции.