Възобновяване на възпроизвеждането

  1. Изберете [Playback: View from last seen/Playback: Показване от последното показано изображение].

  2. Изберете опция.

    • [Enable/Разрешено]: Възпроизвеждането се възобновява от последното възпроизведено изображение (освен когато току-що сте приключили снимането).
    • [Disable/Забранено]: Възпроизвеждането се възобновява от последното заснето изображение след всяко включване на фотоапарата.