Режим „Панорамиране“

Чрез извършване на панорамни движения можете да снимате с размазан от движението фон, за да придадете усещане за скорост.

Използването на обектив, съвместим с режим [] (Panning/Панорамиране), позволява редуциране на размазването на обекта и поддържане на обектите ясни и резки.

Tips Съвети за снимане

 • Движете фотоапарата, за да следите движещия се обект.

  Когато снимате, движете фотоапарата гладко, като следите движещия се обект. Позиционирайте AF точката върху частта от движещия се обект, която желаете да фокусирате, натиснете спусъка наполовина и го задръжте натиснат, докато проследявате обекта чрез фотоапарата, след което натиснете спусъка докрай, за да снимате. Продължете да следите обекта чрез фотоапарата след това.

 • Задайте нивото на размазване на фона, създаващо впечатление за движение.

  Чрез [Effect/Ефект] можете да зададете нивото на размазване на фона, създаващо впечатление за движение. Задайте настройка [Effect: max/Ефект: макс] за по-ниска скорост на затвора и по-високо ниво на размазване на фона на обектите. Ако размазването на обекта е твърде високо, намалете го, като зададете за [Effect/Ефект] настройка [Effect: med/Ефект: среден] или [Effect: min/Ефект: мин].

Внимание

 • Следите от прах може да бъдат по-видими в изображенията поради по-малкия отвор на диафрагмата. Препоръчително е да запаметите данни за ретуширане на следи от прах преди снимането. ()
 • За подробности относно обективите, съвместими с режим [], посетете уебсайта на Canon.
 • Скоростта на затвора е ниска. Поради тази причина режимът „Панорамиране“ не е подходящ, ако не панорамирате, докато снимате.
 • Фабричната настройка е [Low-speed continuous shooting].
 • Снимане със светкавица не е възможно.
 • Въпреки че функцията за стабилизиране на образа на обектива се прилага за изображения, заснети с обективи, поддържащи режима [], ефектът не се показва на екрана, докато снимате. (Стабилизаторът на образа и корекцията на размазването на обекта ще бъдат активирани, когато снимате, независимо от IS настройката на обектива.)
 • С обективи, които не поддържат режим [], размазването на обекта не се намалява, но скоростта на затвора се настройва автоматично, за да съответства на настройката [Effect/Ефект].
 • Избраното ниво на ефекта на панорамиране може да не се приложи при снимане в условия на ярка светлина (например в слънчеви дни) или при заснемане на обекти, които се движат бавно.
 • Посочените по-долу обекти или условия на снимане могат да попречат на правилната корекция на размазването на обекта при използване на обективи, поддържащи режим [].

  • Обекти с много нисък контраст.
  • Обекти, осветени от слаба светлина.
  • Силно отразяващи обекти или обекти в контражур.
  • Обекти с повтарящи се елементи.
  • Обекти с по-малко елементи или с монотонни мотиви.
  • Обекти с отражения (напр. изображения, отразени в стъкло, и т.н.).
  • Обекти, по-малки от рамката за „Зонов AF“.
  • Множество обекти, движещи се в рамката за „Зонов AF“.
  • Обекти, които променят посоката и скоростта си при движение.
  • Обекти, които понякога се движат хаотично (напр. тичащи хора, които рязко сменят посоката по време на тичане).
  • Обекти, чиято скорост се променя чувствително (напр. веднага след първоначалното движение или при движение по крива).
  • Когато фотоапаратът се движи твърде бързо или бавно.
  • Когато движението на фотоапарата не съответства на движението на обекта.
  • При използване на дълги фокусни разстояния на обектива.