Настройки на баланса на бялото

Балансът на бялото (WB) запазва белите зони наистина бели на снимката. Обикновено с настройка Авто [] (Приоритет на атмосферата) или [] (Приоритет на бялото) се постига правилният баланс на бялото. Ако не успявате да постигнете естествени цветове с настройка Авто, можете да изберете баланс на бялото, подходящ за източника на светлина, или да зададете ръчно баланс на бялото, като заснемете бял обект.

 1. Изберете [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото].

 2. Изберете опция.

(Приблиз.)
Индикация Режим Цветова температура (K: Келвин)
Auto: Ambience priority/Авто: Приоритет на атмосферата 3000 – 7000
Auto: White priority/Авто: Приоритет на бялото
Daylight/Дневна светлина 5200
Shade/Сянка 7000
Cloudy/Облачност, twilight, sunset 6000
Tungsten light/Волфрамова светлина 3200
White fluorescent light/Бяла флуоресцентна светлина 4000
Flash/Светкавица Задава се автоматично*
Custom/Потребителска настройка 2000 – 10000
Color temperature Color temp./Цветова темп. 2500 – 10000

Достъпна със Speedlite светкавици с функция за предаване на информация за цветовата температура. В противен случай ще бъде зададена стойност приблиз. 6000K.

Баланс на бялото

Човешкото око се адаптира към промените в светлината, така че белите обекти изглеждат бели при всякакъв вид светлина. Цифровите фотоапарати използват цветовата температура на светлината, за да определят белия цвят, и въз основа на това прилагат обработка на изображението, за да изглеждат цветните тонове естествени във вашите снимки.

[] Автоматичен баланс на бялото

При настройка [Auto white balance] можете малко да увеличите интензивността на топлите цветове в изображението при снимане на светлина от лампа с нажежаема жичка.

Ако сте задали [Auto: White priority], можете да намалите интензивността на топлите цветове в изображението.

 1. Изберете [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото].

 2. Изберете [Auto white balance].

  • Изберете [Auto white balance] и след това натиснете бутона INFO.
 3. Изберете опция.

Внимание

 • Предпазни мерки, когато е зададена настройка [Auto: White priority]

 • Топлите нюанси на обектите може да избледнеят.
 • Когато сцената е осветена от няколко светлинни източника, топлите нюанси в снимката няма да могат да бъдат редуцирани.
 • При използване на светкавица цветовата тоналност ще бъде същата както при настройка [Auto white balance].

[] Потребителски баланс на бялото

Чрез функцията "Потребителски баланс на бялото" можете ръчно да зададете баланса на бялото според специфичния източник на светлина на мястото на заснемане. Изпълнявайте тази процедура при осветяване от източника на светлина на конкретното място, където ще снимате.

 1. Фотографирайте бял обект.

  • Насочете фотоапарата към еднороден бял обект, така че бялото да изпълва екрана.
  • Фокусирайте ръчно и снимайте със стандартна експонация, зададена за белия обект.
  • Може да бъде зададена всяка настройка за баланс на бялото.
 2. Изберете [Shooting: Custom White Balance/Shooting: Потребителски баланс на бялото].

 3. Импортирайте данните за баланс на бялото.

  • Използвайте Left keyRight key, за да изберете изображението, заснето на стъпка 1, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.

   Изберете [OK], за да импортирате данните.

 4. Изберете [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото].

 5. Изберете [Custom].

Внимание

 • Ако експонацията, постигната на стъпка 1, се различава значително от стандартната експонация, може да не бъде постигнат правилен баланс на бялото.
 • Не могат да бъдат избрани следните изображения: изображения, заснети с настройка за стил на снимката [Monochrome/Монохромен], изображения с творчески филтър, приложен преди или след заснемането, изрязани изображения или изображения, заснети с друг фотоапарат.
 • Възможно е на екрана да бъдат показани изображения, които не могат да се използват с тази функция.

Забележка

 • Вместо бял обект можете да използвате сива скала или стандартен 18% сив еталон (достъпни в търговската мрежа).

[] Цветова температура

 1. Изберете [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото].

 2. Задайте цветовата температура.

  • Изберете [Color temperature].
  • Завъртете селектора Dial, за да зададете желаната цветова температура, и след това натиснете бутона Quick Control/Set button.
  • Можете да зададете цветова температура в диапазона от приблиз. 2500K до 10000K през стъпка от 100K.

Внимание

 • Когато задавате цветова температура за изкуствен източник на светлина, задайте корекция на баланса на бялото (пурпурно или зелено изместване), ако е необходимо.
 • Когато задавате [Color temperature] чрез показанията на уред за измерване на цветова температура (достъпен в търговската мрежа), направете няколко пробни снимки и регулирайте настройката така, че да компенсирате разликата между измерените с уреда данни и измерените от фотоапарата данни за цветова температура.