Настройки за компенсация на експонацията/AEB

Можете да заснемете три изображения с различни настройки за скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO светлочувствителност, зададени от фотоапарата. Това се нарича "Автоматичен клин на експонацията" (AEB).

AEB означава Auto Exposure Bracketing (Автоматичен клин на експонацията).

 1. Изберете [Shooting: Expo.comp./AEB/Shooting: Компенс. на експонацията/AEB].

 2. Задайте AEB диапазон.

  • Завъртете селектора Dial, за да изберете диапазон на AEB (1). Чрез бутоните Left keyRight key можете да задавате компенсацията на експонацията.
  • Натиснете Quick Control/Set button, за да зададете.
  • След като диапазонът на AEB бъде зададен, той се показва на екрана в индикатора за ниво на експонацията.
 3. Направете снимката.

  Стандартна експонация

  Намалена експонация

  Увеличена експонация

  • Трите снимки от клина ще бъдат заснети според зададения метод на снимане в следната последователност: стандартна експонация, намалена експонация и увеличена експонация.
  • AEB не се отменя автоматично. За да отмените AEB, изпълнете стъпка 2, за да изключите показанието за AEB диапазон.

Внимание

 • Компенсацията на експонацията в режим AEB може да бъде по-малко ефективна, когато [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] () е с настройка, различна от [Disable/Забранено].

Забележка

 • Ако избраният метод на снимане е [Single shooting], натиснете спусъка три пъти за всяка снимка. В режим [Continuous shooting] при натискане и задържане на спусъка докрай се заснемат последователно три снимки и след това фотоапаратът автоматично спира да снима. Когато е зададена настройка [10 sec. self-timer] или [2 sec. self-timer], се заснема серия от три снимки със закъснение 10 s или 2 s. Когато е зададена настройка [Self-timer: Continuous], заснетите в серия снимки са тройно повече от зададения брой.

 • Можете да зададете AEB в комбинация с компенсация на експонацията.
 • Функцията AEB не може да се използва за снимане със светкавица, редуциране на шума чрез множество експонации, творчески филтри или неограничена експонация.
 • AEB ще се отмени автоматично при извършване на някоя от следните операции: поставяне на превключвателя на захранването в позиция Power off или когато светкавицата е напълно заредена.