Работа с виртуална клавиатура

 1. (1) Поле за въвеждане на текст
 2. (2) Бутони за показалеца, за придвижване в полето за въвеждане
 3. (3) Текущ брой символи/брой налични символи
 4. (4) Клавиатура
 5. (5) Превключване между режимите на въвеждане
 1. (6) Интервал
 2. (7) Изтриване на символ от полето за въвеждане
 3. (8) Изход от екрана за въвеждане
 • За да местите курсора в рамките на (1), можете също да завъртите селектора Dial.
 • За да превключвате между (2) и (4) – (7), използвайте бутоните Up keyDown keyLeft keyRight key.
 • Натиснете бутона Quick Control/Set button, за да потвърдите въведеното или за да превключвате режимите на въвеждане.