Метод на снимане

 1. Изберете [Shooting: Drive mode/Shooting: Метод на снимане].

 2. Изберете опция.

 • [] Single shooting/Единични снимки

  Когато натиснете спусъка докрай, ще се заснеме само една снимка.

 • [] Continuous shooting/Серия от снимки

  Докато държите спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия от снимки при максимална честота приблиз. 6,5 снимки/s. Когато за AF функцията е зададена настройка [Servo AF/Следящ AF], честотата на заснемане на серия от снимки ще бъде максимум приблиз. 3,5 снимки/s.

 • [] Self-timer:10 sec/Самоснимачка: 10 s/Remote control/Дистанционно управление

 • [] Self-timer:2 sec/Самоснимачка: 2 s/Remote control/Дистанционно управление

 • [] Self-timer:Continuous/Самоснимачка: Серия от снимки

  Относно снимането със самоснимачка вижте Използване на самоснимачката. За снимане с дистанционно управление вижте Снимане с дистанционно управление.