Корекция на ефекта „червени очи“

Автоматично коригира зоните, засегнати от ефекта "червени очи", в снимките. Изображението може да бъде запаметено като нов файл.

  1. Изберете [Playback: Red-eye correction/Playback: Корекция на ефекта "червени очи"].

  2. Изберете изображение чрез Left key Right key.

    • След като направите избора, натиснете бутона Quick Control/Set button.
    • Около коригираните зони ще се изведат бели рамки.
  3. Изберете [OK].

    • Изображението ще бъде запаметено като нов файл.

Внимание

  • Някои изображения може да не бъдат коригирани правилно.