Промяна на информацията за ориентация на видеото

Можете ръчно да промените информацията за ориентация на видеото (която определя коя страна е нагоре).

  1. Изберете [Playback: Change mov rotate info/Playback: Промяна на информация за ротация на видео].

  2. Изберете видеозапис.

    • Използвайте Left key Right key, за да изберете видеото, чиято информация за ориентация желаете да промените.
  3. Натиснете бутона Quick Control/Set button.

    • Наблюдавайки фотоапарата и иконата за ориентация в горната лява част на екрана, натиснете бутона Quick Control/Set button, за да посочите коя страна е нагоре.

Забележка

  • Видеозаписите се възпроизвеждат хоризонтално чрез фотоапарата независимо от настройката [Set-up: Add Movie rotate info/Set-up: Добавяне на информация за ротация на Movie] ().