Повторно свързване чрез Wi-Fi

Изпълнете тези стъпки, за да се свържете отново с устройства или уеб услуги със запаметени настройки за връзка.

 1. Изберете [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection/Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth връзка].

 2. Изберете опция.

  • Изберете опция, с която да се свържете чрез Wi-Fi от показаната хронология. Ако опцията не е показана, използвайте бутоните Left key Right key, за да превключите екраните.
  • Хронологията не се извежда, когато за [Connection history/Хронология на връзките] е зададена настройка [Hide/Скрито] ().
 3. Използвайте менюто на свързаното устройство.

  [] Смартфон

  • Стартирайте Camera Connect.
  • Ако дестинацията за свързване на смартфона е била променена, възстановете настройките, за да се свържете към фотоапарата чрез Wi-Fi или към същата точка за достъп като на фотоапарата.

   Когато свързвате директно фотоапарата към смартфон чрез Wi-Fi, в края на SSID името се показва "_Canon0A".

  [] Компютър

  • Стартирайте софтуера за EOS в компютъра.
  • Ако дестинацията за свързване на компютъра е била променена, възстановете настройките за свързване към фотоапарата или към точката за достъп на фотоапарата чрез Wi-Fi.

   Когато свързвате директно фотоапарата към компютър чрез Wi-Fi, в края на SSID името се показва “_Canon0A”.

  [] Принтер

  • Ако дестинацията за свързване на принтера е била променена, възстановете настройките, за да се свържете към фотоапарата чрез Wi-Fi или към същата точка за достъп като на фотоапарата.

   Когато свързвате директно фотоапарата към принтер чрез Wi-Fi, в края на SSID името се показва “_Canon0A”.